Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kuulutas välja seitse seadust
23.12.1998

President Lennart Meri kuulutas täna, 23.detsembril välja seitse seadust: Metsaseaduse, Surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse, Konsulaarseaduse, Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse, Sotsiaalmaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 20 muutmise seaduse ja Õigusaktides rahaühiku eküü (ECU) rahaühikuga euro asendamise seaduse.

President ei kuulutanud välja Riigikogus 8. detsembril 1998 vastu võetud Autoriõiguseseaduse, haldusõiguserikkumiste seadustiku, kriminaalkoodeksi, tarbijakaitseseaduse ja tolliseaduse muutmise ja täiendamise seadust.

President leidis, et seaduse 2. paragrahvi punkt 12, millega muudeti “Haldusõiguserikkumiste seadustiku” 1374 paragrahvi, on vastuolus põhiseaduse 11. paragrahviga.

Muudetud paragrahvi 1. lõige sätestab haldusvastutuse Eestisse sissevedamiseks mittelubatud alkoholi või maksumärgiga märgistamata tubakatoote soetamise, hoidmise või edasitoimetamise eest edasiandmise eesmärgita. See norm eeldab edasiandmise eesmärgita soetanud isiku (tarbija) kohustust omada ostetud alkoholi või tubakatoote kohta teavet kauba legaalsuse kohta. Normi mittejärgimise korral võib soetajale määrata rahatrahvi kuni kahekümne päevapalga ulatuses.

Vastavalt põhiseaduse 11. paragrahvile tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Eestisse sissevedamiseks mittelubatud alkoholi või tubakatoote edasiandmise eesmärgita soetamise, hoidmise või edasitoimetamise eest halduskaristuse kohaldamine ei ole demokraatlikule ühiskonnale kohane, on ebaproportsionaalne ja kahjustab tarbija huve ning ei vasta põhiseaduse 11. paragrahvis sätestatule.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 23. detsembril 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid