Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Ümarlaud arutas Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni
20.11.1998

Täna toimus Vabariigi Presidendi Vähemusrahvuste Ümarlaua istung, kus arutati Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni ning selle rakendamist Eestis. Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon sõlmiti Euroopa Nõukogu egiidi all 1995. veebruaris ning puudutab vähemusrahvuste kultuurilisi, keelelisi ning haridusalaseid õigusi. Eesti ratifitseeris raamkonventsiooni 1996. novembris ning see jõustus k.a. 1. veebruaril.

Konventsiooni raames peab Eesti valitsus esitama Euroopa Nõukogule 1999. a. 1. veebruariks aruande konventsiooni täitmisest. Ümarlaua istung kavandatigi selleks, et nõu pidada, kuidas Eesti oma aruannet hakkab koostama ning kuidas saab Ümarlaud sellest osa võtta. Istungil esines Euroopa Nõukogu inimõiguste osakonna vähemusrahvuste büroo nõunik Frank Steketee, kes tutvustas raamkonventsiooni täitsamaid artikleid ning rahvusvahelist konteksti. Samuti esines raamkonventsiooni nõuandekomitee liige Marju Lauristin. Nõuandekomitee on sõltumatutest ekspertidest koosnev rühm, mis hakkab läbi vaatama riikide aruandeid ning andma soovitusi Euroopa Nõukogu ministrite komiteele otsuste vastuvõtmiseks riikide vastavuse kohta raamkonventsiooni sätetele. Välisministeeriumist esines poliitikaosakonna nõunik Gea Rennel ning seejärel kõneles Ümarlaua liige Aleksei Semjonov.

Ümarlaud otsustas moodustada 6-liikmelise töörühma, mis hakkab täpsemalt analüüsima raamkonventsiooni sätteid ning koostab järgmiseks istungiks loetelu küsimustest, millele Ümarlaua arvates tuleb erilist tähelepanu pöörata aruande ettevalmistamisel. Välisministeeriumi esindajaga lepiti kokku, et kui aruande mustand on valmis (tõenäoliselt jaanuari lõpuks), siis edastakse see ka Ümarlauale kommenteerimiseks enne lõpliku variandi kinnitamist. Samas märgiti, et Ümarlaual (nagu ka kõikidel valitsusvälistel organisatsioonidel) jääb õigus edastada oma informatsiooni otse raamkonventsiooni nõuandekomiteele juhul kui see vajalikuks peetakse.

Järgmine Ümarlaua istung toimub 18. detsembril.

Ümarlaud on Presidendi juures tegutsev nõuandev kogu, milles on esindatud nii vähemusrahvuste kultuuriseltside, erakonnade kui ka vene kogukonna esindajad.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 20. novembril 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid