Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kohtus Riigikogu põhiseaduskomisjoniga
13.10.1998

President Lennart Meri võttis täna Kadriorus vastu Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed. Kohtumisel vahetati mõtteid mitme komisjoni menetluses oleva olulise seaduseelnõu üle, sealhulgas Riigikogu valimise seaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise ning täiendamise seaduse üle, mis käsitleb kodakondsuseta lastele Eesti kodakondsuse andmist.

President tundis muret selle üle, et Riigikogu valimise seaduse vastuvõtmise takerdumise tõttu ei seataks ohtu kevadiste valimiste läbiviimist. Ta avaldas toetust ettepanekutele anda Eesti kodanikele välismaal võimalus valida eelhääletamise korras kirja teel. Komisjoni liikmed kinnitasid riigipeale, et komisjon teeb endast oleneva saavutamaks Riigikogus valimiste korraldamise tehniliste küsimuste võimalikult kiire ja otstarbekaks lahendamine. Sellele aitaks kaasa ka Riigikogu liikmete poolt täna menetlusse antud Riigikogu valimise seaduse 6. peatüki muutmise ja 6A peatükiga täiendamise seaduse eelnõu.

Riigipea rõhutas, et ÜRO laste õiguste konventsioonist tulenev seaduseelnõu anda seni kodakondsuseta lastele võimalus astuda Eesti kodakondsusesse on kasulik Eestile nii välis- kui ka sisepoliitiliselt. See aitaks oluliselt kaasa noore põlvkonna, kes ei tunnegi teist keskkonda, integreerimisele Eesti ühiskonda.

Vabariigi President ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed vahetasid mõtteid ka maavanema rolli ja staatuse kohta.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 13. oktoobril 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid