Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Presidendi Ümarlaud kohtus Max van der Stoeliga
19.06.1998

Täna kohtus Vabariigi Presidendi Vähemusrahvuste Ümarlaud oma istungi raames OSCE vähemusrahvuste ülemvoliniku Max van der Stoeliga. Ümarlaua liikmed avaldasid oma arvamusi Vabariigi Valitsuse integratsioonipoliitika ning teiste integratsioonialaste küsimuste suhtes ning külalisele tutvustati Ümarlaua uusi töösuundi pärast selle ümberkorraldamist tänavu veebruaris.

Van der Stoel avaldas toetust Ümarlaua tegevusele ning rõhutas, et Ümarlaud peaks jätkama oma tööd dialoogi foorumi ning teabeallikana Eestis elavatele vähemusrahvustele ning kodakondsuseta isikutele. Inimõiguste ülemkomissar soovitas Ümarlaual luua püsikontakte valitsusliikmete ning teiste riigiametnikega, et tagada koostöö eri ühiskondlike gruppide ning riigi vahel Eesti muulasintegratsiooni edendamise jaoks oluliste otsuste väljatöötamisel.

Van der Stoel nentis, et määratlemata kodakondsusega isikute arv Eestis on jätkuvalt suur ja on ka märgata teatud aeglustamistendentsi mittekodanike naturaliseerimise protsessis. Siiski avaldas van der Stoel head meelt selle üle, et sotsioloogilised küsitlused näitavad suure osa Eesti mittekodanike soovi omandada Eesti kodakondsust ning valmisolekut selleks vajalikul tasemel eesti keelt õppida ja märkis, et mitmes OSCE dokumendis on öeldud, et ka vähemusrahvustel lasub teatud kohustus osata oma asukohamaa riigikeelt.

Enne ülemkomissariga kohtumist arutas Ümarlaud Kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu, mis puudutab kodakondsuse andmist lihtsustatud korras pärast 1991. aasta 29. detsembrit Eestis sündinud kodakondsuseta lastele ning mis kolmapäeval oli Riigikogus teisel lugemisel. Ümarlaud tutvus Riigikogu põhiseaduskomisjonis selleks lugemiseks ettevalmistatud parandusettepanekutega.

Kuivõrd Riigikogu ei kiitnud ühtegi neist parandusettepanekutest heaks ning lugemine katkestati, nenditi, et antud küsimus on ilmselt veel paljuski selgeks rääkimata. Otsustati, et Ümarlaud võiks koos Avatud Eesti Fondiga korraldada konverentsi, mis käsitleks kodakondsuseta laste õiguslikke probleeme ning nende lahendamise võimalusi rahvusvahelise õiguse seisukohalt, mis peaks esialgse kava kohaselt toimumua 18. septembril.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 19. juunil 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid