Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President esines NATO töökonverentsil kõnega
22.06.1998

President Lennart Meri pidas täna hommikul Viinis NATO 15. workshopil kõne NATO ja Euroopa Liidu lähiaastate kavast.

President nimetas,et NATO uued liikmed loovad julgeoleku ja stabiilsuse platvorme piirkondades, mida varem on peetud Nõukogude mõjualaks. Just seetõttu on majandusliku heaolu, arengu, kodanikuühiskonna ja õigusriigi teemad olnud olulised uute liikmete üle otsuste tegemisel. Selsamal põhjusel on oluline vaadata nii põhja kui ka lõuna suunal NATO laienemise uut ringi plaanides. Uued liikmed on suursaadikud, kelle positiivne kogemus peaks veelkord tugevdama muutusi piirkonnas. Nad on tihedalt seotud sugulased, kel on kohalike küsimusi lahendades suurem mõjuvõim.

President ütles, et NATOl on täielik õigus uurida, millise panuse saaks väikesed riigid anda organisatsiooni sujuvamaks tegutsemiseks. ''Lisaks poliitilisele ja sümboolsele väärtusele saame pakkuda ka praktilist abi. Mõnikord on väikeriikidel otsustav osa poliitilise konsensuse saavutamisel, lisades koorile oma hääled. On hästi teada, kui olulist osa Beneluxi riigid on etendanud Euroopa Liidu koos ja käigus hoidmisel,'' rääkis president Meri. Eesti riigipea kinnitusel tuleb tänapäeval tervikule kasuks, kui liikmete julgeolek eluliselt sõltub tugeva, prestiižika ja tegusa liidu olemasolust.

''Võimalikud konfliktid ja sisemised lahknemised võivad osutuda probleemiks alliansi kuuluvate suurriikide puhul. Sloveenia, Eesti või Leedu olemasolu võib konsensust pigem tugevdada kui nõrgendada,'' rääkis president Lennart Meri.

Rääkides väikeriikidest, rõhutas president, et väiksematel liikmesriikidel on võtmeroll mittetraditsiooniliste riskide vältimisel nagu tuuma-, keemiliste ja bakterioloogiliste materjalide kuhjumine või asjatundlike ekspertide puudus. President rääkis oma kõnes ka Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organistasiooni sidemetest.

Vabariigi President rääkis julgeolekukeskkonnast ja Eesti paranevatest suhetest Venemaaga. “Me oleme Venemaaga aktiivselt järginud heade suhete loomise kurssi ning meie omavahelised suhted ja meie naabrite suhted Venemaaga ongi jätkuvalt paranenud.

President tsiteeris Zbigniew Brzezinski suurepärast argumenti.Ta väitis, et NATO laienemine tähendab lepitust julgeoleku kaudu. ''Nende Kesk-Euroopa riikide suhted Venemaaga muutuvad põhjalikult. Niisugustel maadel nagu Poola ei saa olema põhjust äratada oma ajaloolist mälu, ning Venemaa natsionalismi esindajal, kelle olemasolu Riigiduumas ikka veel märgatv on, ei saa olema põhjust olema.''

President peatus oma kõnes Balti riikide ettevalmistustel NATOga liitumisel.

President Lennart Meri kõne sai NATO iga-aastasel suurimal töökonverentsil väga hea vastuvõtu. Kõne täieliku teksti leiate Vabariigi Presidendi Kantselei koduleheküljel Internetis aadressil www.president.ee.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 22. juunil 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid