Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kohtus Riigikogu liikmetega
08.05.1998

President Lennart Meri võttis täna vastu Riigikogu liikmed, et teada saada arvamus võimalike kandidaatide kohta Riigikontrolöri ja Eesti Panga Nõukogu esimehe ametikohtadele. Kohtumisel osalesid Toomas Savi, Tiit Sinissaar, Endel Eero, Viktor Andrejev, Tiit Tammsaar, Tõnu- Reid Kukk, Juhan Telgmaa, Valentin Strukov, Siiri Oviir, Vambo Kaal, Rein Karemäe ja Mart Nutt.

Riigikontrolöri ametikohale pakutava Juhan Partsi kandidatuuri kohta teatasid Rahvaerakonna, Eesti Maarahva Erakonna, Mõõdukate, Koonderakonna, Ühendatud Rahvapartei, Maaliidu ja Vene Erakonna Eestis saadikurühmade esindajad, et toetavad Partsi kandidatuuri. Isamaaliit on neutraalne, ent Tiit Sinissaare sõnul võib tulla neilt poolthääli; Arengupartei saadikurühmal ei ole ühtset seisukohta, Rein Karemäe sõnul nad pigem toetavad. Presidendi pakutud kandidaati toetab pool Reformierakonna ja osa Keskerakonna saadikurühmast.

Eesti Panga Nõukogu esimehele kohale pakutava Vello Venseli kandidatuuri kohta teatasid Koonderakond ja Eesti Maarahva Erakond üksmeelsest vastuseisust. Ka Maaliidu esindaja Juhan Telgmaa teatas, et nende fraktsioon ei anna Vello Venselile ühtegi häält. Pensionäride ja Perede Erakonna esindaja Endel Eero teatas kohtumisel, et neilt on väike toetus võimalik. Reformierakonna fraktsioon on Toomas Savi sõnul oma arvamuses pooleks, Arenguparteil on Rein Karemäe sõnul kaks poolt ja kolm vastu, Isamaaliit ei ole Tiit Sinissaare sõnul leidnud ühtki põhjust Vello Venseli kandidatuuri toetamiseks. Rahvaerakonna puhul saab Mart Nuti kinnitusel arvestada viie poolthäälega. Ühendatud Rahvapartei ei ole Vello Venseliga veel kohtunud, nende seisukoht on neutraalne ning Vene Erakond Eestis toetab Vello Venseli kandidatuuri. Mõõdukatelt Vello Venselile vastuhääli ei tule, kinnitas Vambo Kaal. Vello Venseli mittetoetamise peamiseks põhjuseks oli poliitiliste jõudude sõnul erimeelsused Eesti Panga Nõukogu moodustamise aluste suhtes.

President tänas fraktsioone toetuse eest Juhan Partsile ja otsustas teha Riigikogule ametliku ettepaneku Juhan Partsi nimetamiseks riigikontrolöri ametikohale. Koosolijad tõdesid üksmeelselt, et Eesti Panga Nõukogu uue esimehe leidmine on väga oluline ning Vabariigi President jätkab poliitiliste jõudude esindajatega koos pingutusi uue kandidaadi leidmiseks.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 8. mail 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid