Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Eestis 1939-1991 toime pandud inimsusevastaste kuritegude uurimiseks luuakse rahvusvaheline komisjon
13.05.1998

Eesti rahvas suudab oma tulevikku kujundada demokraatliku maailma riikide peres üksnes tingimusel, kui me toetume oma minevikukogemustele, mis on leidnud erapooletut ja terviklikku, aga mitte valikulist käsitlemist. Selleks luuakse Rahvusvaheline Uurimiskomisjon, kes oma uurimistulemusi kannab ette Vabariigi Presidendile ja peaministrile. Uurimiskomisjoni tegevust rahastatakse esialgu kuni püsivate allikate leidmiseni presidendi Ümarlaua eelarvest. Uurimiskomisjoni ülesandeks on selgitada Eestis 1939-1991 natsistliku ja nõukogude okupatsioonivõimu poolt toime pandud inimsusevastased kuriteod. Komisjoni tööst on palutud osa võtma avaliku elu tegelasi Eestist ja välismaalt, samuti mitte-riiklike organisatsioonide (NGO) esindajaid, kaasa arvatud Ameerika Juudi Komitee, kes tänasel (13. mai 1998) algatuskoosolekul on esindatud oma Euroopa suhete direktori rabi Andrew Bakeri ja Komitee rahvusvaheliste suhete komisjoni esimehe Nicholas Lane isikus.

Komisjon lähtub tõdemusest, et okupatsioonide kestel Eesti rahva kallal toime pandud genotsiid on häälestanud eestlasi mõistvaks ja poolehoidvaks rahvaste suhtes, kes oma etnilise või rassilise päritolu tõttu on olnud riiklikult tagakiusatavad. Sellest annab tunnistust asjaolu, et nõukogude okupatsiooniaastate kestel on Eesti ja eriti Tartu Ülikool olnud varjupaigaks paljudele siia asunud juutidele ja eriti teadlastele, kes leidsid Eestis eneseteostamise võimaluse. Eesti Vabariik kinnitab, et iga Eestis elav Eesti Vabariigi kodanik, kelle suhtes leiab tõestamist, et ta on süüdi natsistlike okupatsioonivõimude inimsusevastastes kuritegudes juudi rahva või teiste rahvaste vastu; või kelle suhtes leiab tõestamist, et ta on süüdi nõukogude okupatsioonivõimude inimsusevastastes kuritegudes eestlaste ja teiste rahvaste vastu, astub kohtu ette ja leiab kohtulikku karistust. (Algatusrühmal ei ole praegusel hetkel teada Eestis vabaduses viibivaid natsistlikke kurjategijaid, kuid algatusrühm uurib mis tahes tõendeid, mis talle esitatakse).

Vabas ja demokraatlikus Eestis ei esine antisemitismi või rassismi riiklikul tasandil, kuid selle avaldusi ilmneb olustiku tasandil. Vabariigi Valitsus ja Eesti õigussüsteem on tarvitusele võtnud meetmeid niisuguste ilmingute väljajuurimiseks Eestis ning teeb seda tihedas koostöös meie rahvusvähemuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sealhulgas ka Ameerika Juudi Komiteega.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 13. mail 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid