Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi Presidendi vähemusrahvuste ümarlaud arutas integratsioonipoliitikat
17.04.1998

Vabariigi Presidendi vähemusrahvuste ümarlaud kogunes täna Tallinnas Sakala keskuses oma korralisele istungile, mille päevakorras oli arutelu Vabariigi Valitsuse poolt 1998. aasta 11. veebruaril kinnitatud riikliku integratsioonipoliitika lähtekohtadest ning selle poliitika edasise tegevuskava projektist.

Ümarlaud kuulas ära rahvastikuministri Andra Veidemanni nõuniku Rafik Grigorjani info ministri juures tegutseva selle poliitika lähtekohad ja tegevuskava välja töötanud ekspertkomisjoni kohta. Grigorjan rõhutas, et riikliku poliitika väljaarendamine on alles algetapis, see vajab pikemaajalist toetust ning edaspidi ka oma ette riikliku struktuuri. Grigorjani sõnul ei saa see olla vaid üürike kampaania, vaid koordineeritud pikkaajaline tegevus riigi kõigi ministeeriumide ning ametite vahel.

Järgnenud diskussiooni käigus toonitasid mitmed Ümarlaua liikmed, et uus riiklik integratsioonipoliitika ning selle elluviimiseks väljatöödeldav tegevuskava on märk sellest, et Eesti riik on hakanud tõsiselt võtma vähemusrahvuste ning kodakondsuseta isikute probleemide lahendamise vajadust Eesti ühiskonnas.

Ehkki integratsiooni all tihti peale mõistetakse eeskätt muulaste tõhusamat lülitumist Eesti ühiskonda läbi eesti keele ning kultuuri, rõhutati istungil, et ühiskonna integratsioon peab olema kahepoolne protsess, kus muulasi aitavad integreerida ka eestlased. Tuleb aluseks võtta mudel ''Eesti rahvusriik multikulturaalse ühiskonnaga''.

Et aja puudusel ei jõutud arutada asjakohase resolutsiooni üksikasju, siis otsustati see esialgu mitte vastu võtta, vaid tööd selle kallal jätkata.

Ümarlaua tänasele istungile oodati külalisena OSCE vähemusrahvuste ülemvolinik Max van der Stoeli, ent Läti valitsuse palvel sõitis van der Stoel juba neljapäeva õhtul Tallinnast Riiga, et arutada sealset valitsuskriisi. Van der Stoeli esindajaga lepiti kokku, et ülemvolinik osaleb Ümarlaua juunikuu istungil.

Järgmine Ümarlaua istung on 15. mail Jõhvis.


Presidendi Kanstelei pressiteenistus
Kadriorus 17. aprillil 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid