Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President pidas loengu kaitseuuringute intituudis
03.03.1998

Täna pidas Vabariigi President loengu Suurbritannia peamises kaitseuuringute instituudis (Royal United Services Institute for Defence Studies). Loengut kuulas teiste seas Tema Kuninglik Kõrgus Kenti hertsog, kellega president hiljem pikemalt vestles. Auditooriumi moodustasid Briti ametiisikud, paljude Euroopa riikide suursaadikud, Briti parlamendiliikmed ning ajakirjanikud. President rääkis Eesti välispoliitika julgeolekuaspektist, keskendudes NATO laienemise argumentidele. Samuti esitas president Eesti seisukoha Euroopa Liidu ja Lääne-Euroopa Liidu suhete kohta, rõhutades vajadust süvendada Euroopa Liidu julgeolekupoliitilist dimensiooni ning tugevdada ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. President kirjeldas ka Eesti praeguseid suhteid Venemaaga, rõhutades positiivset arengut mitmes eluvaldkonnas, nentides samas mitmete probleemide püsimist.

Presidendi kõne lõpuosa oli pühendatud NATO 1999. aasta tippkohtumisega seotud küsimustele. President osutas USA otsustavusele hoida NATO uks avatuna, seal hulgas ka Balti riikidele. Viidates oma kohtumisele Suurbritannia peaministri Tony Blairiga kinnitas president, et tal pole mingit põhjust arvata, et Suurbritannia poliitika selles suhtes on teistsugune. President rõhutas, et praegu pole põhjust spekuleerida NATO järgmisel tippkohtumisel vastuvõetava otsuse üle, nimetades enneaegu järgmisesse laienemisringi kuuluvate riikide nimesid või ette määrates laienemise edasist kulgu. NATO 1999. aasta otsused tehakse vastavalt selle toimumise ajaks kujunenud olukorrale.

Presidendi kõnet kokku võttes ütles kaitseuuringute instituudi esimees, eesistuja Sir Michael Alexander, et Lennart Meri kõnes esitatud seisukohad kesksete julgeolekuprobleemide kohta andsid tõelist kindlust, sest Eesti - julgeolekupoliitiliselt võtmeriigi - juhi kõne oli realistlik, pikema perspektiiviga üles ehitatud ning tasakaalukas.

Presidendi kõne avaldatakse kaitseuuringute instituudi rahvusvaheliselt autoriteetses ajakirjas ja selle leiate ka Vabariigi Presidendi koduleheküljel Internetis aadressil http://www.president.ee


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 3.märtsil 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid