Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President nimetas vähemusrahvuste ümarlaua uue koosseisu
11.02.1998

President Lennart Meri nimetas tänasel Vähemusrahvuste Ümarlaua istungil otsustatud Ümarlaua statuudi muudatusi arvestades uue Ümarlaua koosseisu.

Presidendi juures asuva Vähemusrahvuste Ümarlaud arutas oma tänasel istungil vajalikke muudatusi Ümarlaua statuudis, sest senine Ümarlaua ülesehitus ei õigustanud ennast. Ümarlaua koosseisus on seni kolm osapoolt: Rahvuste Ühendus, Vene Esindusassamblee ja Riigikogu liikmed. Ümarlaud leidis, et selle uuendatud koosseisu võiks kuuluda vähemusrahvuseid ja erakondi esindavad isikud ja Ümarlaud tegi ühehäälselt vajaliku muudatuse ka Ümarlaua statuuti.

President nimetas täna statuudi muudatustest tulenevalt ja presidendi esindaja vähemusrahvuse ümarlaua juures Vello Pettai ettepanku kohaselt uue Ümarlaua koosseisu. Ümarlaua uus koosseis koguneb Kadriorus, presidendi kantselei ruumes 10. märtsil ja hakkab seejärel regulaarselt koos käima, et arutada Eestis elavaid vähemusrahvusi ning kodakondsuseta isikuid puudutavaid küsimusi.

Tänasel istungil avaldas Ümarlaud rahulolu sellega, et Ümarlaua seisukoht ''Keeleseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse'' kohta leidis toetust Vabariigi Presidendi ja Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsustes.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 11. veebruaril 1999

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid