Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

The Washington Post pühendas oma juhtkirja USA-Balti hartale
15.01.1998

Ajaleht The Washington Post kirjutas oma tänases juhtkirjas, et ükski taasvabanenud Euroopa riikidest ei ole teinud rohkem tööd ega seadnud endale kõrgeimaid nõudmisi oma koha taastamiseks demokraatlikes lääne institutsioonides kui kolm väikest Balti riiki Eesti, Läti ja Leedu. Kõik kolm soovivad pääseda NATOsse, Euroopa Liitu ja teistesse Lääne organisatsioonidesse, on kirjas The Washington Posti juhtkirjas.

Moskvas peavad nii paljudki veel Balti riike Vene mõjualas olevateks, mis võib olla ajalooliselt mõistetav kuid moraalselt vastuvõetamatu, on ka Clintoni administratsioon selgelt väljendanud, seisab ajalehes. Ja siiski on siin ja ka Lääne-Euroopas rohkemgi neid, kellele on vastumeelne Venemaad nende kiire tervitamisega vihastada, öeldakse juhtkirjas.

Tulemus on The Washington Posti juhtkirja sõnul diplomaatiline kompromiss, partnerlusharta, millele reedel president Clinton ja kolme Balti riigi presidendid alla kirjutavad. ''Harta, mida on läbi räägitud rohkem kui aasta jooksul, ei anna Balti riikidele kõike, mida nad sooviksid. See ei ole julgeolekugarantii, seda ei ratifitseeri USA Kongress, see ei taga tegelikku NATO liikmestaatust,'' on kirjas USA juhtivas päevalehes.

Juhtkirja sõnul on harta kahtlematult oluline samm edasi Balti riikide Läänega ühinemisel. Seal on kirjas Ameerika ''reaalne, sügav ja kestev huvi'' nende kolme demokraatliku riigi isesisvuse ja julgeoleku vastu. Hartas kohustuvad kolm Balti riiki töötama kõigi naabritega, ka Venemaaga heade suhete loomisel nimel ja USA kohustub toetama nende soovi NATOga liitumisel.

Ajalehe juhtkiri nimetab ka, et kompromissdokumendiga kaasnevad ka ohud. ''Mõned eurooplased võivad vabastada end nüüd vastutusest Balti riikide eest, osundades USA rollile ja võivad pakkuda hartat välja Euroopa Liidu ja NATO liikmesaatuse asendajana,'' kirjutas ajaleht. Hüpoteetiliselt võib see tõugata Venemaad natsionalismi poole või baltlasi väljakutsuvale käitumisele, kuid tegelikult annab harta ilmselt vastupidise efekti, julgustab Balti riike ja Venemaad omavahel läbi saama. Mõningaid märke sellest juba on, on kirjas neljapäevase The Washington Posti juhtkirjas.

Kolme riigi rahvaarv on kokku väiksem kui Marylandi ja Virginia rahvaarv kokku ja seega ei toeta Balti riigid tavamõistes USA julgeolekut. Selles mõttes ei ole nad ka allakirjutamistseremoonial Ameerikaga võrdsed. ''Kuid nagu Eesti president Lennart Meri sel nädalal esile tõi, kolm demokraatiale ja vabale turule pühendunud Balti riiki tegelikult tugevdavad USA ja Euroopa julgeolekut, on juhtkirjas. ''Võib olla on selle harta kõige tähtsam aspekt see, et see tunnustab, et Eesti, Läti ja Leedu ei ole mitte probleemid, millega on vaja tegeleda , vaid partnerid, kellega on vaja koostööd teha,'' on kirjas 15. jaanuari The Washington Posti juhtkirjas.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 15. jaanuaril 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid