Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kuulutas välja seadusi
17.12.1997

President Lennart Meri kuulutas välja ''Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse'', ''Halduskohtumenetluse seadustiku , jälitus-tegevuse seaduse ja kohtuniku staatuse seaduse muutmise seaduse'', ''Rahvusooperi seaduse'' ,''Muinsuskaitseseaduse ja muuseumiseaduse muutmise seaduse'', ''Eesti Vabariigi puhkuseseaduse § 34 muutmise seaduse'', ''Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise kokkuleppe merealapiiride kokkupuutepunkti kohta Läänemeres ratifitseerimise seaduse'', ''Haldusõiguserikkumiste seadustiku ja tarbijakaitseseaduse täiendamise seaduse'', ''Maapõueseaduse muutmise seaduse'', ''Väetiseseaduse'', ''Eesti Vabariigi valitsuse ja Itaalia Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse'', ''Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse'', ''Reklaamiseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seaduse'', ''Põllumajandusloomade tõuaretuse seaduse ja haldusõiguse-rikkumiste seadustiku muutmise seaduse'', ''Korteriomandiseaduse täiendamise seaduse'' ja ''Ettevõtluse riikliku toetamise seaduse muutmise seaduse'' .

Aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 17. detsembril 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid