Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kuulutas välja seadusi
31.12.1997

President Lennart Meri kuulutas täna , 31. detsembril 1997 välja 15 seadust:

seaduse ''1998.aasta riigieelarve'', ''Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste reguleerimise seaduse'', ''Liikluskindlustuse seaduse § 40 täiendamise seaduse'', ''Ringhäälinguseaduse täiendamise seaduse'', ''Raudteeseaduse muutmise seaduse'', ''Pankrotiseaduse § 58 ja Eesti Vabariigi pankrotiseaduse muutmise seaduse § 136 muutmise seaduse'', ''Eesti Vabariigi ja Taani Kuningriigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi Eesti jalaväerühma positsioonidele paigutamise kohta Bosnia-Hertsegoviinas rahvusvahelistes stabiliseerimisjõududes Taani pataljoni koosseisus ratifitseerimise seaduse'', ''Tolliseaduse'', ''Kriminaalhooldusseaduse'', ''Meresõiduohutuse seaduse'', ''Eesti Vabariigi kaubamärgiseaduse muutmise seaduse'', ''Äriseadustiku §-de 509 ja 511 ning notari tasu seaduse §-de 3, 22 ja 31 muutmise ja täiendamise seaduse'', ''Rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsiooni ning selle parandamise Haagi protokolli ja lisaprotokollidega nr 1 ja nr 2 ühinemise seaduse'', ''Rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsiooni lisaprotokolli nr 3 ja Montreali protokolli nr 4 ratifitseerimise seaduse'' ning ''Varssavi konventsiooni täiendava, lepinguvälise vedaja teostatavate rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsiooniga ühinemise seaduse''.


Aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 31. detsembril 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid