Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Kogunes Riigikaitse Nõukogu
01.10.1997

Riigikaitse Nõukogu arutas 1. oktoobril 1997 Kadriorus Kurkse suurõnnetuse asjaolude selgitamiseks moodustatud valitsuskomisjoni aruannet ja valitsuse 30. septembri otsuse avaldatud kokkuvõtet.

President Meri rõhutas aruande väärtust sarnaste õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja vältimiseks. Samas märkis president, et talle ei ole arusaadav, miks valitsuse pressiteade pidas võimalikuks nimeliselt soovitada, kelle suhtes kaaluda kriminaalvastutusele võtmist, seda enam et Kaitsepolitsei oli alustanud juurdlust juba õnnetuspäeva õhtul, ning miks piiras valitsus võimalikke kriminaalvastutuse subjektide ringi eranditult kaitseväelastele ega laiendanud seda Kaitseministeeriumile. Aruanne ei jäta kahtlust, et Kaitseministeerium ei ole ette valmistanud ega Riigikogule esitanud seaduseelnõusid nii, nagu seda näeb ette valitsuse plaan. Tänaseni puudub BaltPati kui väeosa formeerimiseks ja tegevuseks vajalik seadusandlik baas.

BaltPati formeerimine on keerukas projekt, mis koosneb ühtaegu sõjalisest, poliitilisest ja juriidilisest tahust. Esimese eest vastutab Kaitsejõudude Peastaap, teise ja kolmanda tahu eest Kaitseministeerium. Suvine BaltPati edukas osavõtt ''Baltic Challengi'' õppusest näitas, et Kaitsejõudude Peastaap on oma ülesande täitnud. Õigusliku baasi puudumise eest kannab vastutust Kaitseministeerium, kelle ülesandeks on tsiviilkontroll kaitseväe üle seaduste alusel. Praegu on tekkinud riigikaitsele talumatu olukord, mille järgi BaltPat on olemas de facto, kuid mitte de jure. Selles õiguslikus vaakumis hägustunud käsuliin läks Kurkse suurõnnetuses maksma neljateistkümne rahuvalvaja elu.

President avaldas lootust, et valitsuse poolt kavandatud kaitseministri ja kaitseväe juhataja ettekanded annavad valitsusele võimaluse praegu valitseva õigusliku vaakumi likvideerimiseks. See looks ühtlasi olulise eelduse distsipliini kõrvalekaldumatuks tagamiseks kaitseväes.

Presidendile esitati vastuväiteid.

Riigikaitse Nõukogule järgnes presidendi, peaministri ja välisministri korraline nõupidamine.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 1. oktoobril 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid