Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President lõpetab töövisiidi Austriasse
14.10.1997

Täna, 14. oktoobril 1997.a. lõppeb Vabariigi Presidendi töövisiit Austriasse.

Hommikupoolikul toimus kohtumine Austria parlamendi esimehe (Präsident des Nationalrates) Heinz Fischeriga.

Kohtumisel Austria parlamendi spiikeriga tutvustas viimane Austria ootusi Euroopa Liidu tulevase laienemise suhtes, pidades tähtsaks rõhutada laienemisprotsessi õigesti valitud tempot põhjusel, et Euroopa Liit jõuaks institutsionaalse reformiga laienemisele järele. Samuti pidas Heinz Fischer oluliseks, et liidu idasuunalise laienemise kiirus peaks arvestama liikmesmaade avaliku arvamusega.

Austria on riik, mida Euroopa Liidu laienemine kõige vahetumalt puudutab, kuna kuuest riigist kolm positiivse arvamuse saanud riiki, kellega komisjon soovitab laienemisläbirääkimisi alustada, on Austria vahetud naaberriigid, möönis Fischer.

Täna kohtus president Lennart Meri Viini Hofburgi palees ka Austria presidendi Thomas Klestiliga.

Austria president nimetas Eestit Euroopa Liidu laienemiskandidaatide hulgas näidisriigiks. President Klestili sõnade kohaselt peab Austria suhteid Balti riikidega väga oluliseks, mida kinnitab asjaolu, et Austria kavatseb avada saatkonna kõigis kolmes Balti riigis.

31. oktoobril 1997.a. toimub Tallinnas Austria saatkonna avamine, mille puhuks saabub siia ka Austria välisminister ja asekantsler Wolfgang Schüssel.

President Klestil kinnitas sedagi, et saatkondade avamine Balti riikides Austria pingelise eelarve juures on kindel signaal poliitilisest toetusest Balti riikidele. Järgmisel aastal võtab Austria üle Euroopa Liidu eesistujamaa kohustused ning kavatseb kindlalt pühenduda Euroopa Liidu eesseisvale idasuunalisele laienemisele.

Vestlustes mõlema Austria tipp-poliitikuga oli kõneks ka Venemaa osa Euroopas toimuvate protsesside mõjutegurina. Mõlemad pooled, nii Eesti kui Austria, avaldasid arvamust, et lõppkokkuvõttes on Euro- Atlandi julgeoleku- ning majandusstruktuuride laienemine Euroopas paljuski kasulik ka demokraatlikule Venemaale.

Heinz Fischer ja Thomas Klestil tundsid aktiivset huvi Eesti valmistumise ja valmisoleku kohta alustada Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimisi. President Klestil tegi ettepaneku, et Eesti kõrgemad ametnikud, kes valmistavad Eestit selleks protsessiks ette, võiksid tulla Austria Välisministeeriumisse ja ka Austria teistesse ametkondadesse tutvuma kohapeal selle olukorraga, mida tegelikult Euroopa Liidu liikmeksolek tähendab.

Austria Välispoliitika Ühingu kutsel esines esmaspäeval, 13. oktoobril Vabariigi President pikema loenguga Austria Töösturite Liidu majas toimunud konverentsil.

Kõnealust konverentsi korraldavad Austria Töösturite Liit ning Välispoliitika Ühing kord poole aasta jooksul, kus astuvad üles rahvusvaheliselt tuntud poliitikud ja riigitegelased. Enne Vabariigi Presidenti on kõnelausel konverentsil üles astunud nii Saksamaa liidupresident Roman Herzog, Soome president Martti Ahtisaari kui Saksamaa välisminister Klaus Kinkel.

Esmaspäeval toimunud konverentsile järgnes õhtusöök kitsas ringis, millest võtsid teiste hulgas osa Austria endine president ja endine ÜRO peasekretär dr. Kurt Waldheim, Austria Töösturite Liidu asepresident Helmut Longin.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 14. oktoobril 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid