Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi Presidendi avaldus seoses Riigikogu põhiseadusliku pädevusega
17.08.2001

President Lennart Meri kutsus täna hommikuks Kadriorgu Riigikogu kõigi fraktsioonide esindajad ja edastas neile avalduse seoses Riigikogu põhiseadusliku pädevuse tagamisega. Kohtumisel osalesid Riigikogu liikmed Tiit Sinissaar, Tõnu Kõiv, Kalev Kukk, Toomas Varek, Villu Reiljan ja Arvo Sirendi, samuti õiguskantsler Allar Jõks.

Edastame avalduse teksti.

''Eesti riigipea põhiseaduslikuks ülesandeks on hoida Eesti Vabariigi põhiseadust ja Eesti Vabariigi riigikaitset, sealhulgas strateegiliselt tähtsate majandussuundade kaitset. Käesolevas avalduses pöördun Riigikogu kõigi saadikurühmade poole Narva elektrijaamade ja juurdeantud Eesti Põlevkivi erastamise küsimuses.

Teatavasti on seadusandja omaenda seaduste (energiaseaduse § 27 ja riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse § 5 lõige 3) alusel vastu võtnud 16. detsembril 1998 otsuse, mis puudutab Eesti ja Balti elektrijaamade baasil asutatavat äriühingut. Minu veendumuse kohaselt on Vabariigi Valitsus läinud Balti ja Eesti elektrijaamade erastamismenetluses vastuollu selle otsusega ja järelikult ka Riigikogu legitiimse tahtega.

Seepärast pean tungivalt vajalikuks, et seadusandja arutaks Narva ja Eesti elektrijaama aktsiate võõrandamisega seonduvat ning kujundaks oma seisukoha järgmistes küsimustes:

– kas erastamisleping on kooskõlas Rooma, Maastrichti ja Euroopa lepinguga turu ja konkurentsi avamise osas?
– kas erastamisleping on kooskõlas valitsuse otsusega Eesti Põlevkivi aktsiate väärtuste hindamise osas?
– kas erastamisleping vabastab Eesti elektroenergeetika toimimise ja töösageduse Moskva juhtimiskeskusest?
– kas vähemusaktsionär saab lepingujärgselt AS Narva Elektrijaamad peadirektori koha ja juhib nii elektrijaamu kui ka põlevkivirajooni, kus ta on täisomanik 51% aktsiakapitali tõttu?
– kas erastamisleping on leidnud lahenduse või utiliseerimisvõimaluse keevkivikatelde tuhale, mis – erinevalt praegusest lendtuhast – võivad tõsiselt saastada Narva jõge ja Soome lahte?

Olen veendunud, et seadusandjal lasub kohustus teavitada nendes küsimustes avalikkust.

Pean põhiseadusevastaseks ja parlamentaarsete printsiipide vastaseks erastada Eesti kõige suurem strateegilise väärtusega tööstusharu salaja, ning põhjendada saladust lepingu tingimusega, et leping on salajane. Näen niisuguses veidras toimimises julgeolekuriske. Pean enesestmõistetavaks, et Riigikogu kõigil liikmetel on võimalus (vajaduse korral kinnisel) istungil tutvuda lepingute kõigi üksikasjadega ja kutsuda istungile põlevkivienergeetika eksperte.

Olen energiajulgeoleku küsimustes korduvalt pöördunud Eesti avalikkuse ja valitsuse poole. Möödunud aastal vabariigi aastapäeval osutasin vajadusele tagada meie energiavõrkude integratsioon Põhjala võrkudega; käesoleva aasta veebruaris osutasin vajadusele kujundada kahekümneks aastaks meie energiamajanduse plaan; pressiteates 27. juunil 2000 osutasin vajadusele, et valitsusel peab olema Riigikogu mandaat Narva elektrijaamade aktsiate erastamiseks.

Loodan, et Riigikogu arutab kõigi saadikuterühmade osavõtul lähiajal AS Narva Elektrijaamad erastamist, leiab koosmeelselt ning rahvuslikke julgeolekuhuve arvestades vastuse siin esitatud küsimustele ning langetab oma parema äranägemise järgi sellekohase otsuse.''


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 17. augustil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid