Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Balti riigid on valmis jätkama Venemaaga dialoogi
10.11.1997

Täna, 10. novembril 1997a kohtusid Leedu kuurortlinnas Palangas kolme Balti riigi presidendid, et arutada mitmeid kõigile osapooltele olulisi küsimusi, pöörates seejuures erilist tähelepanu integreerumisele Euroopa Liitu; USA, Eesti, Läti ja Leedu vahelise partnerlusharta lõplikule kooskõlastamisele ja eelseisvale allakirjutamisele; Balti riikide ja Venemaa vahelistele suhetele ning kolmepoolsele Baltimaade koostööle.

Presidentide ja delegatsioonide vahel toimunud kohtumistel käsitletud teema Eesti, Läti ja Leedu integreerumisest Euroopa Liitu pälvis kõigi kolme osapoole suure tähelepanu, mille kinnitusena tõdesid Baltimaade presidendid õhtul allkirjastatud ühiskommunikees Euroopa Komisjoni soovituse olulisust kõigile kolmele Balti riigile.
Presidendid kinnitasid, et tähtis on kõigi Balti riikide täiel määral ning võrdsetel alustel osalemine Euroopa Liidu laienemise protsessis, avaldades seejuures veendumust, et nende maad on valmis Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamiseks 1998. a alguses.

Kolme Balti riigi presidendi kohtumise teise arutlusteemana puudutati Vene Föderatsiooni ettepanekut anda Eestile, Lätile ja Leedule ühepoolsed julgeolekugarantiid.
Balti presidendid kinnitasid veelkord, et ühepoolsed julgeolekugarantiid ei vasta uue Euroopa vaimule ning analoogilised garantiid ega ka piirkondlik julgeolekupakt pole Eestil, Lätil ega ka Leedul kunagi päevakorras olnud.
Eesti, Läti ja Leedu julgeolekupoliitika põhineb arusaamal, et Euroopa julgeolek on jagamatu ja see julgeoleku- ja stabiilsuspiirkond laieneb, kui Eesti, Läti ja Leedu integreeruvad Euroopa Liitu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, seisab avalduses.
Vene Föderatsiooni presidendi Boriss Jeltsini ettepanekut ja head tahet arendada Venemaa ja Balti riikide vahelisi heanaaberlikke suhteid ja vastastikku kasulikku praktilist koostööd, pidasid võrdselt kõik kolm Balti presidenti väga oluliseks nii antud regiooni kui Euroopa terviklikule arengule.

Presidentide ja delegatsioonide kohtumiste ühiseks aruteluteemaks oli ka kolmepoolne Baltimaade koostöö, hõlmates enda alla nii majandussuhted, projekti Via Baltica edasise arengustrateegia kui ka riikide sise- ja õigusküsimuste valdkonna, lähtudes Euroopa Liidu kontekstist.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 10. novembril 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid