Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Lõppes Vabariigi Presidendi visiit Võrumaale
22.06.1997

Eile, 21. juunil 1997 lõppes President Meri ja pr Helle Meri visiit Võrumaale.

Võru Linnavalitsus, Meegomäe lahingukool, kohtumine Võrumaa ettevõtjatega ning maavalitsusega olid President Meri teise visiidipäeva olulisemad päevateemad.

Meegomäe lahingukoolis tutvustas leitnant Grigorjev President Merile lahingutehnikat. President Meri ja tema kaaskond tutvus koolihoonega ning külastas reservohvitseride teoreetilise õppe kursust. Samas tutvuti kompanii ja selle toetusüksustega. Lahkudes lahingukoolist nentis President Meri, et ta nägi head tahet kaitsta Eesti riiki.

Kohtumisel Võru ettevõtjatega kuulas president ettekannet transiidist, kus rõhutati muuhulgas, et Võrumaa strateegiliseks ressursiks on soodne geograafiline asend – piirnemine Venemaa ja Balti turuga, mis loob Võrumaale eelduse olemiseks transiidipiirkond.

Lisaks tutvustati President Merile projekti BALT.NET., millel on täita Võrule ettenähtud piiriäärse logistika- ja jaotuskeskuse roll, et teenindada kaubavoogusid ja suurendada neid Balti mere sadamatest Kesk-Venemaale ning Venemaalt Balti mere suunas.

Koos tõdeti, et paremini kaasata Võru maakonna transiitkaubandusse ekspordi, impordi ja turismi polüfunktsionaalse majanduse potentsiaali on ettevõtluse arendamiseks vajalik suurendada investeeringuid.

Kohtumisel avaldas President Meri tunnustust Võrumaa kiirele majandusedule, mis on saavutatud viimase nelja aastaga.

Kohtumisel Võru maavalitsuse juhtidega tutvustati President Merile Võrumaa arengukava, mis hõlmab nii kultuuritraditsioone, turismiarendust, looduskeskkonna säilitamist, põllumajandusliiku tootmist kui ka rahvusvahelisi koostöövorme. Esimeste sammudena nimetati maavalitsuse liikmete poolt elamiseks-töötamiseks oskuste andmise kvaliteedi tõstmist ja rakendusliku kõrgkooli loomist ning transiitkaubanduse, idaekspordi ja -impordi ning turismi edendamist. Tõhusa toetusena nähti riigi regionaalpoliitikat.

Oma raadioesinemises kohalikule raadiole ütles president, vastates kuulaja küsimusele, et visiidi ajal nägi ta palju positiivseid muudatusi, mis olid toimunud just viimaste aasate jooksul. Need silmale nähtamatud muutused olid toimunud inimeste mõtteviisides, see tähendab valmisolekut mõista kohalikke probleeme, mitte ootama jääda mingisugust Tallinna lahendust, vaid ise käised üles käärida ja otsida lahendusi, selgitas president.

Küsimusele: “Mis on rõõmustanud ja mis on murettekitav Võrumaal veel tänagi?”, vastas President Meri, et Võrumaa võiks rohkem mõista tõsiasja, et Võru toodang on läinud Lääne-Euroopasse leides seal endale turu. See on ju tunnustus kõigepealt teie enda maakonna inimeste oskustele. Euroopa ostab kvaliteeti ja te olete tõestanud, et te suudate Võru kvaliteeti müüa ja müüa nii, et see on osades Võru valdades hakanud jõukust tagasi tooma.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 22. juunil 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid