Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Itaalia presidendi Luigi Scalfaro riigivisiit Eestisse
22.05.1997

Täna, 22. mail 1997.a. kohtusid Kadriorus Itaalia president ja teda saatvad isikud Eesti presidendi Lennart Meriga.
Itaalia presidendi sõnutsi on käesolev visiit Itaalia rahva sõpruse sõnum Eesti rahvale. Itaalia soovib sõprustundeid alati ka konkreetsete tegudega kinnitada, möönis Luigi Scalfaro.

Presidentide jutuajamise peateemaks oli Euroopa Liidu laienemisega seotud küsimused.
“Oleme kursis Eesti õigustatud lootustega saada ELi liikmeks. On õige esile tõsta Eesti kiireid majanduslikke ja poliitilisi edusamme, kinnitas Scalfaro kohtumisel president Meriga.
“Ühel päeval tuleb jõuda selleni, et poliitiline Euroopa langeb kokku geograafilise Euroopaga”, ütles Itaalia president.

President Meri avaldas heameelt Itaalia toetuse üle Eesti pürgimuste suhtes Euroopa Liitu.
President Meri rõhutas Eesti selget reformikurssi alates põhiseaduslike institutsioonide taastamisest 1992. aastal, praegu oleme jõudnud ajaloolisele lõpusirgele, käimas on intensiivne töö Eesti harmoniseerimiseks EL nõuetega, eurointegratsiooni on peaminister võtnud valitsusjuhi pädevuse valdkonnaks, selgitas Meri.

Eesti sooviks on, et Euroopa Liit hindaks kandidaatriike võrdsete kriteeriumide alusel, mitte geopoliitilistest argumentidest lähtuvalt. Samuti oleks Eesti meelest õige ELi pürgivaid riike vaadelda individuaalselt, vastavalt ELi enda püstitatud normidele, mitte riikide rühmade kaupa. Baltimaade vahel valitseb solidaarsus ning ühe riigi pääsemine ELi või NATO liikmeks avaldaks positiivset mõju teistele.

Itaalia presidendi sõnul peab ka Itaalia õigeks EL liikmekandidaatide hindamist üksikute riikide kaupa eraldi. Eesti suhtes tunneb Itaalia sõbralikke tundeid, Itaalia meelest on meie areng viimastel aastatel tähelepanuväärne ja austust äratav. Ka Balti riike ei tohi hinnata sünteetiliselt, vaid ikkagi riik riigi haaval. Itaalia tunnustab Eesti positiivset positsiooni Euroopa Liitu pürgijate hulgas, ütles president Scalfaro.

NATO võimaliku laienemise teemat hoiti presidentide kohtumisel Euroopa Liidu temaatikast lahus, ei Eesti ega Itaalia ei toeta seisukohta, justkui oleks Euroopa Liidu liikmeks saamise võimalus vaid nendel, kes pääsevad NATOsse. EL ja NATO on paralleelsed protsessid, mitte üks kokkusulav teema, ütles president Meri.

Presidentide kohtumisel väljendas Oscar Luigi Scalfaro Itaalia toetust Eesti riigile NATOsse pürgimisel, öeldes samas, et Itaalia mõistab Eesti julgeolekumuresid. Ka teel NATOsse tahab Itaalia olla toeks.

Oluliseks peeti ka bilateraalseid suhteid kõigis valdkondades (majandus, kaubandus, ettevõtlus), rõhutades aga eriti kultuuridimensiooni.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 22. mail 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid