Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Türgi president Süleyman lõpetas Demirel Eestis riigivisiidi
04.06.1997

Täna lõpetas Eestis riigivisiidi Türgi president Süleyman Demirel. Hommikul toimus Kadrioru lossis presidentide ühine hommikusöök, kus tehti kokkuvõtteid eilsest päevast. Türgi president tänas südamliku vastuvõtu eest ning palus president Meri peatselt külastada Türgit.

Enne pidulikku lahkumistseremooniat Tallinna lennuväljal ning äralendu Riiga andsid Eesti ja Türgi president pressikonverentsi rahvusraamatukogu pressikeskuses, kus mõlemad riigipead väljendasid rahulolu riigivisiidi tulemuste üle. Türgi president Süleyman Demirel tegi ka ametliku avalduse, mille Türgi delegatsiooni poolt levitatud kirjaliku teksti tõlge on siin:


TÜRGI PRESIDENDI SÜLEYMAN DEMIRELI AVALDUS AJAKIRJANDUSELE
Tallinn, 4. juuni 1997

Olen sügavalt liigutatud soojast vastuvõtust, mis on meile osaks saanud alates Tallinna saabumise hetkest. Tahaksin kasutada võimalust, et tänada president Meri ja eesti rahvast südamliku külalislahkuse eest. Tunnen end Eestis tõepoolest nagu kodus.

Eile annetas president Meri mulle Maarjamaa Risti. Loen seda endale suureks auks ning olen sügavalt liigutatud. Võtsin vastu selle au kui märgi eesti rahva lugupidamisest türgi rahva vastu. Tahan teile öelda, et see lugupidamine on vastastikune.

Varasematel aegadel on mul olnud Ankaras president Meriga põhjalikke jutuajamisi, nii tema ametliku visiidi ajal Türgisse 1993. aastal kui ka hilisematel kohtumistel. Meie eilsed ja tänased kohtumised olid konstruktiivsed ja südamlikud nagu alati.

Kinnitasin veel kord Türgi toetust eesti rahvale ja solidaarsust eesti rahvaga, mis on kestnud alates meievaheliste suhete loomisest 1920. aastatel. Eesti võib meie jätkuva toetusega alati arvestada.

Arutasime meie riike ja regiooni mõjutavaid rahvusvahelisi arenguid. Kõnelesime Euroopa ja Atlandi institutsiooni laienemisega seotud arengutest. Selgitasin president Merile, et pärast NATO-Vene suhete põhiakti allakirjutamist on tekkinud uued paljulubavad väljavaated rajada 21. sajandil rahumeelne, demokraatlik ja jagamatu Euroopa, kus kõigil Euroopa riikidel, kaasa arvatud Balti riigid, on oma õiguspärane koht.

Türgi toetab täielikult katseid rajada ilma uute lahutavate piiride ja mõjupiirkondadeta Euroopa ning tervitab lepinguid, mis püüavad kaotada vanu. Me kiidame heaks Pariisis 27. mail 1997 alla kirjutatud NATO-Vene suhete põhiakti.

Eestil ei ole mingit põhjust muretseda avalduste pärast, millega seatakse kahtluse alla mis tahes selleks suutelise ja seda sooviva Euroopa riigi õigus liituda Lääne alliansiga. Eestil on nagu igal Euroopa riigil õigus osaleda Euroopa ja Atlandi integratsiooni kõigis tahkudes.

Türgi on veendunud, et olenemata minevikust või geograafilisest asukohast, peaks igal riigil olema õigus teha ise oma valikud, lähtudes sellest, kuidas oma julgeolekut kõige paremini tagada.

Mis puutub kahepoolsetesse suhetesse, siis tõdesime nende edenemist viimase viie aasta jooksul ja märkisime rahuldustundega, et meie suhetele õigusliku aluse rajamine on peaaegu täielikult lõpule viidud. Selles osas oli kõige tähendusrikkam samm eile toimunud vabakaubanduslepingu ja investeeringute vastastikuse soodustamise lepingu allakirjutamine.

Seega võime eeldada meie majandussuhete märgatavat paranemist lähitulevikus. Erasektori vastutus anda oma panus meievahelise kaubanduse laiendamisse on suur. Väga palju abi oleks eelkõige ühise kaubandusnõukogu loomisest. Samuti otsustasime tugevdada kultuurisidemeid. Türgi ja Eesti ees on lai tööpõld, et lähendada oma rahvaid.

Mainisin president Merile, et terrorism ja ebaseaduslik uimastikaubandus on meie aja kaks suurimat inimkonna ees seisvat ohtu. Leppisime kokku teha koostööd võitlemaks nende rahvusvaheliste kuritegude vastu.

Meile kõigile avaldasid sügavat muljet tohutud edusammud, mis Eesti on demokraatliku riigi ja vaba turumajanduse rajamisel viie lühikese aasta jooksul teinud.

Pärast arutelusid, mis mul olid kõigi Eesti juhtidega, olen ma väga rahul oma visiidiga ja veendunud selles, et meid ootab ees helge tulevik. Jään ootama võimalust võtta president Meri esimesel talle sobival võimalusel vastu Türgis.


Presidendi kantselei infoteenistus
Kadriorus 30. mail 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid