Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil Ungari Vabariigi presidendi Ferenc Mádli auks Mustpeade majas Tallinnas 12. detsembril 2000
12.12.2000

Austatud härra president,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Ungari Vabariigi presidendi esimene riigivisiit on tehtud Eesti Vabariiki, ja selles peegeldub kogu Euroopa tänapäev, terve muutunud maailm ning veel midagi, mis mulle on eriti kallis: meie truudus hõimurahvaste põhiväärtustele. Viimane kuulub näiliselt usu, eetika või kultuuri valdkonda ega tarvitseks meid huvitada, kui oleksime kaupmehed. See on siiski ainult näiline järeldus. Eesti ja Ungari ühine pürgimus Euroopa Liitu kõneleb niisamuti meie truudusest põhiväärtustele, nimelt Ungari tahtest jääda ja kasvada veel enam Ungariks ning Eesti tahtest jääda ja kasvada veel enam Eestiks. Kahjuks me räägime eesmärgist vähem kui vahenditest. Sedasama, mõnevõrra teise rõhuga tahan öelda ka NATO kohta, mille liige Ungari juba on ja mille liikmeks Eesti tahab saada: ka siin juhib meid soov jääda iseendaks, kaitsta oma sõltumatust julgeoleku kalli hinnaga. See ongi Euroopa tänapäev: Doonau voolab Läänemerre, Pärnu rannad ja Balatoni rannad jooksevad kokku. Ühised huvid kaaluvad kogu Euroopas üles ühised vastuolud. Mõelgem kasvõi Saksamaa ja Prantsusmaa tugevale teljele, mis on kustutanud mälestuse nende ühistest võitlusväljadest. Koostöövõimaluste leidmine ja laiendamine ongi Euroopa poliitika sisu. Ja alles selle lõppeesmärgi taustal mõistame sootuks uues valguses hinnata, mida tänapäeval tähendab Ungarile ja Eestile, aga ka Soomele hõimurahvaste truudus: see ei ole enam romantiseeritud nägemus minevikust, vaid ühine tulevik, mille nimel kahe rahva mõistus ja süda töötavad ühes taktis. Süda, mitte musklid, toidab meie tahet. Meie mõlemad rahvad oskavad hinnata Teie tahet ette võtta esimene riigivisiit Eesti Vabariiki.

Härra president, Eestis viibides saate tunda austust, sümpaatiat ja huvi, mida eestlased Ungari vastu tunnevad. Sellel on sügavad juured. Eestlaste rahvusliku enesemääramisaja olulistel hetkedel tundsime ungarlaste huvi ja poolehoidu. Meie kultuurilugu mäletab, et aastal 1869 võttis Eesti esimesest üldlaulupeost osa Pal Hunfalvy ja kirjutas sellest reisikirja. Mäletame, et Eesti eepose ''Kalevipoeg'' looja Kreutzwald valiti Ungari Teaduste Akadeemia auliikmeks. Meie moodsa kultuuri, Eesti võrdleva keeleteaduse rajajaid Mihkel Veske käis 1885-1886 Ungaris ja tõlkis juba siis eesti keelde Petöfi luulet. Ma ei lase ennast kaasa tõmmata kümnete ja sadade kaunite faktide esitamisele, mis tipnevad vaimustuse ja valuga, millega jälgisime Ungari vastuhakku totalitarismile 1956. aastal. Olgu ainult niipalju lisatud, et Ungari eeskujust sündis meie koolinoorte üks neid vastupanuliikumise organisatsioone, kes suutis rõhumist trotsida ka vangilaagris ning jõudis oma liikme Enn Tartoga, parlamenti valitud saadikuga, tänasesse päeva.

Härra president, meie kohtumisel on ka veel kaugemasse minevikku ulatuv mõõde. Eilne soome-ugri rahvaste kolmas maailmakongress Helsingis rõhutas taas vajadust hoida globaliseeruvas ajas kinni oma juurtest ja kaitsta niimoodi maailma mitmekesisust. Ungari, Soome ja Eesti uus poliitiline seis sajandi lõpu maailmas annab meile võimaluse väiksemate soome-ugri rahvaste toetamiseks nende püüdes säilitada ja viljeleda oma identiteeti. Loodan, et tänavu 9. augustil, ÜRO poolt välja kuulutatud põlisrahvaste päeval, Tartus sel eesmärgil asutatud alaline tööorgan õigustab lootusi.

Soome-ugri koostöö edendamiseks on Ungari välja pannud iga-aastase presidendi auhinna. Soomlased on asutanud Castréni Seltsi auhinna. Ilmselt on ka Eestil aeg järgneda sellele eeskujule.

Meie kohtumise teine mõõde, härra president, on integreerumine maailma struktuuridesse. Eesti hindab kõrgelt Ungari kui NATO täisliikme toetavaid avaldusi NATO jätkuva laienemise poolt. Ungari kogemus Teise maailmasõja järel on ajalooliseks taustaks, millele tugineb teie otsustavus. See tee on Euroopa demokraatliku uuenemise, humanistliku lootuse tee. Kümme aastat tagasi vahetasid Ida ja Lääs rollid: seni oli Nõukogude Liit esindanud nii ideoloogia kui ka jõuga seisukohta, et kommunism on ainus maailma rahvastele vastuvõetav kord. Kümme aastat tagasi deklareeris Euroopa, et temale on ainus sobiv kord demokraatia. NATO kehastab tänase maailma jaoks demokraatiat.

Härra president, jälgime tähelepanu ja poolehoiuga Ungari seisukohavõtte teises institutsionaalses küsimuses – Euroopa Liidu laienemise asjas. Oluline on säilitada laienemisprotsessi kiirus. Radikaalseid reforme teostanud riigid peavad saama Euroopa Liidult ka õiglase tunnustuse. Ainult see kindlustab Euroopa Liidu laienemisele usaldusväärsuse rahva silmis.

Pole olemas kaht Euroopat: üht, kes on juba valmis ning täisväärtuslik, ja teist, kes alles õpib Euroopaks hakkama. On üks Euroopa tervikkeha, mis oli pooleks raiutud. Kuid Churchilli kõne raudsest eesriidest ei tähendanud ometi komplimenti eesriidele, vaid üleskutset eesriie Euroopast kõrvaldada.

See protsess kestis kaua. Aga me ei tohi lubada nüüd uut eesriiete aega, ehkki need pole enam rauast, vaid pehmemast materjalist. See on kogu Euroopa saatuse küsimus. Mu daamid ja härrad, te mõistate, et minus räägib Nizza, kust ma alles tulin, aga ka veendumus, et Teie riigivisiit lõpetab rõhuka väärikusega aasta, mis on meie suhetes tõepoolest väga tegus olnud. Ungari Vabariigi saatkonna ametlik taasavamine Tallinnas, meie peaministrite tihe koostöö, eilne 'Luksemburgi grupi' pealäbirääkijate kohtumine Budapestis, Ungari peaministri ning põllumajandus-, kaitse- ja justiitsministrite külaskäigud Eestisse annavad põhjust rahul olla. Samas on palju võimalusi majandus- ja kaubandusalase läbikäimise suurendamiseks. Eesti otsib uusi turge ning me peame Ungari turgu oluliseks. Oleme ka huvitatud, et Ungari investeeringute maht Eestisse kasvaks, milleks peaks kaasa aitama Eesti liberaalne majanduspoliitika.

Ungari seisukohad Euroopa Liidu laienemise suhtes on meile lähedased, arvan, et oleme oma kõnelustel leidnud võimalusi ühisteks sihipärasteks sammudeks.

Härra president, austatud Ungari sõbrad, armsad kaasmaalased,

lubage mul Eesti Vabariigi, kõigi siin olijate, mu abikaasa ja minu enda poolt soovida Teile, härra president Mįdl, õnne ja kordaminekuid! Tõstkem klaasid Ungari presidendi terviseks, Ungari Vabariigi õnneks ja õitsenguks!

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud