Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi President 31. detsembril 2000 ja 1. jaanuaril 2001
31.12.2000

Kallid kaasmaalased,
kallis Eesti rahvas!


Esimest korda eestlaste hiigelpikas ajaloos astume uude sajandisse ja uude aastatuhandesse rahvana, kes ise langetab oma valikuid. Soovin meile kõigile ilusat ja toredat aastat uuel sajandil!

Mis tunnetega me astume üle ajapaku?

Päev enne vana-aasta õhtut olid kauplused täis ostjaid. Jõulupühad ja aastavahetus on sulanud ühte. Selles mõttes on Eesti muutunud põhjamaaks, kus jõulud koos uue aasta künnisega on kogu aasta kõige suurem pidu. Jõulude ja aasatavahetuse aegu tunneme sügavamalt kui argipäevadel, et inimesed kuuluvad ühte: perekonnas, sõprade seas, töökaaslaste hulgas, kogudustes, seltsides, ühingutes.

Neil päevil, ma loodan, osatakse tavalisest enam hinnata rahu ja rõõmu maailmas ja Eestis, kuid tuntakse tavalisest ka valusamalt kaasa nendele, kes on haiged, üksildased, kibestunud, kes on kaotanud oma lähedase või elavad vaeselt.

Siit ma tuletangi oma aastavahetuse läkituse. See on lihtne sõnades, raske tegudes ja kõlab nõndaviisi:

Me kuulume ühte. Me kuulume ühte ja sõltume üksteisest nii väikestes kui suurtes ettevõtmistes.

Tänavu ja täna võime tagasi vaadata kümneaastasele tööle Eesti Vabariigi heaks ja kaheksale aastale, mil meie riik on põhiseaduse alusel toiminud käsikäes naaberriikidega, Euroopaga ja maailmaga. Toiminud kui vaba, võrdõiguslik ja iseseisev riik. See aeg ja iseäranis lõppenud aasta annavad põhjust rõõmustamiseks, kui kõneleme Eesti riigi rahvusvahelisest mainest.

Aga kui me kõneleme Eesti kodanikust? Kui me kõneleme sinust, sinu perekonnast, sinu lastest või vanematest? Iseäranis vanematest? Meil on ikka veel üksteise suhtes eelarvamusi ja väärarvamusi. Me teame liiga vähe, me kõneleme liiga vähe oma erinevatest kogemustest ja erinevatest nägemustest.

Kuid erinevused võivad olla viljakad ja erinevuste arvestamine võib elu kvaliteeti parandada. Tingimusel, et me silmas peame, kuidas me üksteisega kõneleme, kuidas me üksteisega käitume, milliseks kujuneb meie poliitiline õhustik. Me kuulume ühte nagu laulupeokoori bassid ja sopranid, kelle hääled ei mata teineteist, vaid kõlavad koos riigi kui terviku häälena.

Igaüks teist mõistab põhjusi, miks ma uue sajandi künnisel sellest räägin. Avaliku arvamise uurijad on kindlaks teinud, et Eesti põhiseaduslike institutsioonide ja ajakirjanduse maine on langenud. Selle tagajärjeks olevat tugeva käe igatsus. Kallid kaasmaalased, see on oht Eesti demokraatiale, kuid õnneks meil on hoiatav kogemus sõjaeelsest ajast. Lubage mul tsiteerida oma isa artiklit aastast 1933: ''Et demokraatlik parlamentarism on labastanud valitsemiskunsti, on sageli loobunud taotlemast kõrgemaid sihte, on laskunud järjest madalamale demagoogia ja isegi korruptsiooni tasemele, see kõik on peaaegu üldine rahvusvaheline nähe. Tee ülespoole on käidav üksnes siis, kui riigivõimu traktor suudab oma vastutuse koormat lohust uuesti üles vinnata.''

Kallid kaasmaalased, me suudame seda. Me ei korda mineviku vigu, sest oleme õppinud minevikust õppima. Igal riigil on oma omapära ja omaenda traditsioonid. See kehtib ka Eesti suhtes. Nii mõndagi me ei salli iseenda juures ning oleme eriti himukad omaenda nõrkusi imetlema. Ometi oleme lühikese ajaga taastanud riigi, kus meie käsi käib paremini kui eales varem Eesti ajaloos. Tõsi, nüüd on aeg mõista, et seniste saavutuste pöördküljeks on sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemine Eestis. Meil on tööpuudus ja tööjõupuudus. Sotsiaalse ebavõrdsuse kahandamise kõige tõhusam viis on haridusse investeerimine. Selle tulemusi suudame maitsta alles paljude aastate pärast. Umbes aastal 2012 möödub Eesti Vabariik üksikisiku sissetulekutelt Euroopa Liidu kõige vaesemast liikmesriigist. Kuid meie riigi vaesed ei saa ega tohi nii kaua oodata. Riigikogul ja valitsusel lasub keeruline ülesanne täita riigi regulatiivseid ülesandeid niisugusel viisil, mis säilitaks meie rahvamajanduse kiire kasvu ja vähendaks sotsiaalset ebavõrdsust. Eestil ei saa minna paremini kui tema kodanikel. Veel kord: me kuulume ühte!

Ja lõpuks tahaksin rääkida armastusest.

Tõelist soojust annab lastevanemate armastus. Ma mõtlen kõigile noortele, kellel on julgust lapsi saada, ja kes lapsi kasvatavad armastuse ja oma eeskujuga. See ei ole tänapäeval kerge, sest turumajanduse survel nähakse ka lastes ennekõike tarbijaid. Me peame vabanema sellest bulvari ajakirjanduse survest ning mõistma, et südamekultuuri, nagu ütles Juhan Smuul, armastust ja väärtusi vahendab lastele ennekõike vanemate hool ja pühendumine.

Ning teiseks: meie tänu, lugupidamine ja poolehoid peab kuuluma ka vanemale põlvele, pensionäridele, kellel ei ole kerge kiiresti muutuva aja kannul püsida. Ja kellele me ometi võlgneme oma elu, ja ilusa Eestimaa, mida nad on hoidnud raskete aegade kiuste. Vanem põlvkond, kes praegu elab kasinasti, teadis, et elu kvaliteet ei seisne asjades ja rahas. Vanem põlvkond teadis, et elu kvaliteedi mõõduks on tulevik.

Nüüd on noorte kord sellele mõelda, ja selle järgi ka riigi poliitikat kujundada. Me ei pea olema tublid Euroopa Liidu ja NATO jaoks. Me peame olema tublid Eesti Vabariigi enda ja tema tuleviku jaoks. Me kuulume ühte. Ka erinevate põlvkondade lootused, olgu pealegi erinevate nimedega, kuuluvad ühte.

Ärge väsige. Eesti ei kaota, kui ta teab, et väikeriigil on aega alati napilt. Oleme olnud tublid, sest meil ei ole olnud kerge. Oleme hoidnud ühte, ja see on meid aidanud ja aitab ka uuel sajandil. Soovin meile kõigile, et Eesti oleks uuel aastal rõõmsam, et teil kõigil, kallid kaasmaalased, oleks uuel aastal enam enesekindlust ja usku tulevikku, ja et see usk saaks kinnitust.

Head uut aastat, Eesti!

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud