Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi President Eesti Õhuseirekeskuse avamisel Ämari Lennubaasis 11. oktoobril 2000
11.10.2000

Ekstsellentsid,
ohvitserid ja külalised!

Eestil on oma maa ja Eestil on oma õhuruum.

Mul on hea meel avada täna Eesti Õhuseire Keskust. Selle nimetuse taga peitub Eesti õigus ja kohustus kaitsta oma õhuruumi, teiste sõnadega Eestit. Oleme rõõmsad, et kaitseme oma õhuruumi koos oma naabrite Läti ja Leeduga. Eesti õhuruumi suveräänsus on osa kogu Balti piirkonna, kogu Euroopa õhuruumi suveräänsusest.

Oleme koos Läti ja Leeduga tänaseks loonud kogu Balti piirkonda hõlmava õhuseirevõrgu. Sellel võrgul on oma keskne roll meie kaitses ja julgeolekus. See võrk töötab juba praegu ja vahetab teavet kolme riigi vahel.

Täna Ämaris tõestame, et selle piirkonna kolme riigi koostöö on märkimisväärselt tõhus. Oleme ühiselt saavutanud palju rohkem, kui üksikult eesmärkide poole püüeldes. Lisan siia juurde ka kolme Balti riigi ja Lääne partnerite maavägede ühised rahutagamisõppused praegu Lätis.

Balti riigid taastasid oma iseseisvuse ilma toimivate kaitsestruktuurideta. Täna siin Ämaris tahan tänada meie häid sõpru, kes on meid suunates ning aega ja kannatust pühendades aidanud meil kolmel üles ehitada moodsat riigikaitset. Tahan tänada Norra Kuninglikke Õhujõude, kelle toel ja juhtimisel on loodud Balti õhuseirevõrk. Tahan tänada Ameerika Ühendriike Eestile, Lätile ja Leedule antud abi eest. Tänan Taani Kuningriiki, tänan rohkem tosinat BALTNET-i loomist ja käivitamist toetanud riiki.

Tänane tähtis sündmus ei ole protsessi lõpp, vaid algus. Õhuseire on alles esimene samm õhuruumi kaitsel. Järgmisteks sammudeks on vaja jätkata koostööd partneritega.

Selleks soovingi teile, Eesti õhuväelased jõudu riigikaitse edasisel edendamisel!

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud