Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Tema Pühaduse Oikumeenilise Patriarhi Barholomeose kõne tema kohtumisel Vabariigi Presidendiga 27. oktoobril 2000
27.10.2000

Teie Ekstsellents, härra Eesti Vabariigi president!

Suure heameelega anname Teile edasi Konstantinoopoli Püha Kiriku ja isiklikult Meie Tagasihoidlikkuse südamlikud tervitused austuses ja lugupidamises.

Väljendame oma sügavat rõõmu kohtumise üle Teie ülitähtsa Ekstsellentsiga ning oleme tänulikud kutse eest ametlikule visiidile armsale Eestimaale ning aja eest, mida eraldate meile audientsideks.

Täname südame põhjast Teie heasoovlike sõnade eest ning selle eest, et omistasite meile oma Maa kõrgeima aumärgi, Terra Mariana (Maarjamaa) Risti ordeni, mida edaspidi uhkusega kanname, et veel kaua meenutada oma suurt armastust ja lugupidamist Teie Maa vastu.

Esimesena Ida Õigeusu Kiriku Ülemkarjaste hulgas, volitatud Oikumeenilise Patriarhina, küll mitte Õigeusklike Kirikute valitsemiseks, vaid teenimiseks, sedavõrd kui nad vajavad väljastpoolt abi oma eripalgeliste probleemide lahendamisel, oleme taaskehtestanud Autonoomia, mille Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule anti Patriarhi ja Sinodi Tomosega 1923. aastal, pärast Moskva Patriarhi Tiihhoni otsust 1920. aastal.

Oleme siia tulnud, et oma silmadega näha edusamme, mida on teinud nüüd juba Autonoomne Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik Tallinna ja kogu Eesti Kõrgestipühitsetud Metropoliidi Stefanuse tõeliselt eredal, aktiivsel, rahusoovlikul ja terviklikul juhtimisel ning me avaldame oma täielikku rahulolu sellega.

Me väljendame oma tänu Teie Jumala hoole all olevale Ekstsellentsile ja Teie poolt juhitud Riigi valitsusele mõistmise ja kohase abi eest, mida nad on osutanud sellele kirikule tema autonoomse elu uue perioodi esimestel sammudel, kui ta tõepoolest vajas igakülgset toetust.

Et tunnustada ja kauakestvalt ning kustumatult jäädvustada suuri teeneid, mida olete oma kõrgelt positsioonilt osutanud Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule ja Teie Rahvale, annetame Teie üliauväärsele Ekstsellentsile Kõigeõndsama Neitsi Püha Risti, kes on Fanaris asuva Püha Suurkannataja Georgius Võiduka (Tropaiophorose) Pühima Patriarhliku Katedraali ja Patriarhi administratsiooni eeskostja ja kaitsja. Selle risti anname Teile omaenese patriarhlike kätega, koos selle patriarhliku õnnistuskirjaga, soovides kogu südamest, et selle jõud ja Jumala ning Jumalaema armastus saadaks Teid kõiges.

Jagades Teile meie patriarhlikku õnnistust, kutsume Teie peale Jumala kõikvõimast armu ning tema rikaste heldust.

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud