Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi President Patriarh Bartholomeose vastuvõtul Tallinnas 31. oktoobril 2000
31.10.2000

Teie Pühadus, austatud Patriarh Bartholomeos,
ekstsellentsid,
mu daamid ja härrad,

olete viibinud Eestimaal juba 5 tihedat päeva. Näinud meie maa erinevaid nurki ja tutvunud kiriku eluga nii pealinnas kui ka maakondades. Loodan, et Teie visiit vastas ootustele mida olite enesele siinsest põhjamaiselt kargest maakillust loonud. Tean, et olete oma ringsõidul kohtunud pea kõikide juhtivate riigitegelastega ja need kohtumised on olnud sõbralikud. See näitab, et Teie siinsed abilised on teinud head tööd. Nad on suutnud keerulises kanoonilises ja kirikupoliitilises olukorras ühtlustada oma read ja seisukohad ning luua Eesti Apostellikust Õigeusu Kirikust üldsusele selge pildi. See on suur saavutus.

Ma tean, kui suur on kiriku ees see põld, mis tuleb üles künda. Soovin kogu kirikule siinkohal kannatlikkust, sest annid mis teie kätte on antud, on kui talendid, mida tuleb rohkendada. Kõige rohkem soovin ma teie kirikule nime, mis tugineb halastusel ja sotsiaalsel tundlikkusel. Siis astuvad inimesed teie juurde ja kasvavad koos teiega. Soovin kirikule jõudu ja jaksu seminari korraldamisel ning kloostri loomisel, sest haridusel ja vaimsel haritusel põhineb teie tugevus ja Eesti tulevik.

Vanasõna ütleb: omade seadustega ei astuta võõrasse kloostrisse. Tänases kirikupoliitilises olukorras on mõni need reeglid paraku unustanud. Vähe sellest, et avaldatakse survet naaberkirikule, ollakse ka ükskõiksed seaduste suhtes, mis on kõigile võrdsed. Teie visiit Eestisse on toonud ka siin selgust ja oleme tänulikud kompromissivalmiduse eest, mis peaks tooma leevendust.

Niisamuti lubage mul tänada Teid ja siinset kirikut osavõtlikkuse, eestpalvete ja pärgade eest 1905 aasta veresauna ohvrite mälestuseks. 95 aasta eest lasti Vene keisriimpeeriumi poolt maha tavalised tallinlased, kes nõudsid õigust olla kodanikud. Teie tähelepanelikkus liigutab meid. Usun, et ka Eesti kodanikud vastavad omapoolse tähelepanelikkusega kiriku kasvamisse ja vajadustesse.

Tõstkem siinkohal klaasid Tema Pühaduse auks ja tänagem Teda tähelepanelikkuse eest. Kiriku auks ja usu kasvamiseks!

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud