Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi Presidendi tervitus Villa Tammekannu avamisel Tartus 4. aprillil 2000
04.04.2000

Lugupeetav Tartu ülikooli audoktor Olavi Granö,
lugupeetavad Turu ja Tartu ülikoolide rektorid,
lugupeetav akadeemiline pere, ministrid ja linnapea!

Täna avatud Villa Tammekann ja homme sõlmitav Turu ja Tartu ülikoolide koostöölepe on sammud meie kahe rahva sajanditepikkuses teaduskoostöös.

Ärgem laskem ennast häirida sellest, et kuningate ja keisrite ajal oli nii rahva kui teaduse tähendus tänasest erinev.

Pidulik sündmus, mille tunnistajaks te olete ja millest ma kahetsusega olen sunnitud eemale jääma, kohustab meid täna mõtlema kolmele järeldusele.

Esiteks tähelepanule, mida iseseisvuse kätte võitnud noored Eesti ja Soome riigid pöörasid haridusele veel siis ja juba siis, kui rindel käisid lahingud. Nad ei sundinud muusasid vaikima. Eesti kutsus Tartusse õppejõude naaberriikidest. Nimetagem täna ennekõike soomlasi Johannes Gabriel Granöt, Aarne Michael Tallgreni ja Arno Rafael Cederbergi. Nende andumusest sündisid koolkonnad. August Tammekann kutsuti pärast Teist maailmasõda Zürichi ülikooli külalisdotsendiks ennekõike seetõttu, et ta kuulus Granö koolkonda.

Teiseks, iseseisvus tõi kaasa akadeemilise demokraatia. Avatud piirid avasid uusi akadeemilisi silmapiire. Noor August Tammekann õppis Helsingi ülikoolis ja väitles end seal litsentsiaadiks. Teadus ei talu poliitilisi piire. Kitsasse ruumi, piiratud oponentide ringi, liisunud argumentide õhustikku suletud teadus kaotab konkurentsivõime. Üksnes maailmale avatud teadus suudab regionaalset sünteesida globaalseks ja selle kaudu säilitada ja kindlustada ka teadusloomingu rahvuslikke väärtusi.

Kolmandaks, luban endale ikka uuesti korrata oma lauset: kui tahame Euroopa rongi peale jõuda, peame rongist kiiremini jooksma. See on eestlaste kõige olulisem ajalookogemus. Eesti teaduse ja Eesti Vabariigi konkurentsivõimet tõstab iga üliõpilane ja iga teadlane, kes naaseb rahvusvahelistest teaduskeskustest oma Alma Materisse. Pikaks sammuks sellel teel on koostöö Tartu ja Turu ülikooli vahel. Selle koostöö kaitsvaks katuseks ja sümboliks on avatav Villa Tammekann.

Ma tänan meie külalisi Turust ja soovin kogu akadeemilisele perele rõõmu uuest majast ja jõudu ühendatud teadustööle!

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud