Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi President Eesti Vabariigi ordenite üleandmisel Kadriorus 23. veebruaril 2000
23.02.2000

Lugupeetavad teenetemärkide kavalerid!

Austatud külalised!

Üks päev enne Eesti Vabariigi aastapäeva on mul au ja rõõm anda tavakohaselt üle Eesti Vabariigi autasud. See on pidulik hetk. Pidulikuks ja tähendusrikkaks teevad selle hetke teie elulood. Lubage mul öelda, et tegelikult on see üks ja sama elulugu, ühine teie kõigi jaoks. Selle eluloo põhijoonteks on ustavus Eestile, visa ja järjekindel tegutsemine oma rahva hüveks, kõrged eetilised hoiakud. Kõik te olete inimesed, kelle poole on alati vaadatud austuse ja lugupidamisega, nõu ja tuge otsides, eeskujust õppides. Isegi aastatel, kui seda, mida te tegite, peeti võimu poolt kui mitte karistuse, siis igal juhul maha vaikimise vääriliseks. Aga need ei olnud Eesti võimud ja meil on hea meel mäletada, et enamik meie rahvast teadis teie nimesid ja pidas teid meeles.

See teie üks ja ühine elulugu hargneb paljudeks erinevateks lugudeks.

Siin on täna vabadusvõitlejad Heiki Ahonen, Mati Kiirend, Arvo Pesti ja Harald Tillemann, kes kujundasid ajaloo kulgu oma kompromissitu väljaastumisega okupatsioonivõimu vastu juba aegadel, mil too võim ennast Eestis veel õige kindlalt tundis.

Siin on Ivo Linna ja Jüri Leesment, kelle laulud olid laulva revolutsiooni laulud, kelle laulude kaudu jõudis Eesti jälle väga paljude eestlasteni. Ja tegelikult on siin ka Alo Mattiisen.

Siin on Hilja Kukk, kes läks okupatsiooni eest Ameerika Ühendriikidesse, töötas aastakümneid eesti kultuuri heaks, tõlkides eesti kirjandust. Tänu tema bibliograafioskustele saime USA raamatukogudest materjale, millele tugines Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse printsiibi ellurakendamine taasiseseisvumise ajal.

Siin on õpetaja Otto Amer ja pedagoogikateadlane Inge Unt - inimesed, kellele oleme tänu võlgu selle eest, et meie uued põlvkonnad on teotahtelised ja edasipüüdlikud, võimekad ja konkurentsivõimelised. Maa sool, nii on öeldud õpetajate kohta juba ammusest ajast saadik.

Rektor Jaak Aaviksooga on seotud meie akadeemilise hariduse ja teaduse edusammud, Mall Hellamiga oluline fonditegevus, mida nimetaksin rahvadiplomaatiaks.

Toomas Haugil, Ruth Mirovil ja Endel Nirgil on tähelepanuväärne koht meie rahvustunnetuse kujundamisel kirjandusteaduse ja folkloristika kaudu.

Rein Maran on oma filmidega õpetanud meid nägema looduse ilu.

Kulle Raig on aastakümneid vahendanud Eesti suhteid põhjanaabriga, töötades Eesti Raadios oli ta paljude kultuuralaste ürituste vaikne patroon, sõlmis sidemeid sel ajal, kui see oli ''delikaatne'' töö, ta jätkas seda tööd ka siis, kui see muutus loomulikuks ja valjuhäälseks lävimiseks, kahe riigi ametlikuks põhitooniks.

Siin on praost ja õpetaja Gustav Maarand, kes peale ametitöö kiriku ja rahva heaks on säilitanud meile kauni Vabadussamba Mihklis.

Siin on inimesed, kelle elu sisuks on saanud hool ligimese eest, väetite ja vanade eest, nende eest, kes hädas. Siin on tublid ja kohusetruud ametnikud. Tahan tänada Sigrid Haaget, presidendi kantselei tublit töötajat, meie sekretariaadi juhatajat.

Siin on meie välismaa sõbrad, kes on palju teinud Eesti heaks. Anna Žigure, on oma isa jälgedes, paljude aastakümnete jooksul pühendanud palju jõudu Eesti-Läti kultuurisuhetele, hoides neid oma vaateväljas ka Läti Vabariigi suursaadikuna Soomes.

Austrias on Eesti kultuuri väga algatuslikult tutvustanud ja kontaktide loomisele kaasa aidanud Norbert Riedl.

Kirikuõpetaja Burchard Johann Friedrich Lieberg Saksamaalt on organiseerinud humanitaarabi saatmist Eestisse, toetades meie elanikke ajal, mil seda tõesti väga tarvis oli.

Teitur Thordarson on aidanud mehisemaks muuta Eesti jalgpalli, sport on aga on tänasel maailmakaardil tähtis värv.

Soovin teile kõigile õnne autasu puhul, õnnitlen Eesti Vabariigi 82.aastapäeva puhul ja soovin palju edu edaspidiseks.

Kõigile teile tahan öelda:
Eesti tänab teid.

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud