Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi President USA asevälisminister Strobe Talbottile Maarjamaa Risti I klassi ordeni üleandmise tseremoonial 24. jaanuaril 2000
24.01.2000

Härra asevälisminister,
mu daamid ja härrad,

mul on hea meel üle anda Teile, härra asevälisminister, Maarjamaa Rist. Ja seda kahel põhjusel. Esiteks saan ma sedaviisi Eesti Vabariigi ja Eesti rahva tänu ja tunnustust avaldada Teie tööle, mis on langenud maailma ja Eesti ajaloo kõige dramaatilisemasse aega. Ja teine põhjus on isiklikku laadi: meil mõlemal on silmade ees meie esimene kohtumine, mis toimus väga varakult – nii varakult, et ainult vähesed olid valmis leppima väikerahvaste õigusega iseseisvusele, ja mõttega, et maailma julgeolek on jagamatu.

Mul on hea meel täna autasustada Maarjamaa Ristiga Eesti sõpra ning head isiklikku sõpra, Ameerika Ühendriikide asevälisministrit Strobe Talbottit. See orden on tänutäheks tema suurte isiklike teenete eest Eesti ja USA vaheliste suhete edendamisel ja läbi tema isiku on see tunnustusavaldus tugevatele sidemetele meie kahe maa vahel.

Eesti rahvas ja Eesti Vabariik on sellest meie esimesest kohtumisest saadik suure poolehoiuga jälginud Teie tegevust. Ajaloo sõlmpunktides on Teil alati jätkunud aega ja poolehoidu Eestile. Olete seotud enamiku, kui mitte kõigi dünaamiliste arengutega meie kahe riigi vahelistes suhetes viimaste aastate jooksul, nagu näiteks USA-Balti Harta allkirjastamine 1998. aasta jaanuaris. Hoolimata sellest, et Eesti iseseisvumise taastamisest on möödunud vähem kui üheksa aastat, on tõsi, et meie kahepoolsed suhted on arenenud tunduvalt kiiremini ja jõulisemalt, kui paljud oodata oskasid.

Täna võime Eesti ja USA suhteid julgelt nimetada lähedaseks, strateegiliseks partnerluseks. Meie ühisteks eesmärkideks on julgeoleku ja stabiilsuse tagamine Euroopas. Eesti valmistumisel NATO liikmestaatuseks oleme väga tänulikud nii materiaalse kui ka intellektuaalse abi eest, mida Ameerika Ühendriigid on meile pakkunud. Selles Euroopa servas on USA-l Eesti näol olemas sõber, kelle peale ta julgelt loota võib.

Selle partnerluse kehastuseks on asevälisminister Strobe Talbott ja mul on väga hea meel talle üle anda Eesti Vabariigi poolt välisriigi kodanikule antav kõrge autasu, Maarjamaa Risti esimese klassi orden.

Tänan Teid.

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud