Kõned
Otsing kõnedest:
 
prinditav dokument

Vabariigi Presidendi tervitus Rahvusvahelisele Šamanismiuurimise Ühingu 6. konverentsile Viljandis 12. augustil 2001
12.08.2001

Tervitan Šamaanismiuurimise ühingu kokkutulekut Viljandis ja kahetsen, et ma ei saa teie hulgas olla.

Kultuur on inimese kogemus ja sisaldab palju erinevaid vorme. Šamanism on neist kõige vanem. Ta on inimese kogemusi ja maailmapilti edasi kandnud kirjakunsti eelsel ajal ega ole saanud toetuda kanoonilistele tekstidele, nagu maailma suurusundid. Igapäevane elu on olnud see surve, mis on hoidnud šamanismi elus inimeses endas. Ta on aidanud inimesel tajuda oma igikestvat sidet kõigi eelnevate ja ka järgnevate põlvkondadega. Ta on inimese vabastanud ajast ja ruumist ja andnud inimesele võimaluse suhelda igavikuga.

Soovin teile kõigile töörohket aega armsas Viljandi linnas.


Teie

Lennart Meri


Riihiniemel 12. augustil 2001

 

tagasi | kõnede arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Reden Speeches Kõned Avaldused Intervjuud