Vabariigi Presidendi Kantselei ametiisikute palgaandmed

jrk. nr. ametiisiku nimi ametikoht 1. põhipalk 2. lisatasud       3. muud tasud palga kogusumma periood töösuhte vorm
        2.1 teenistusstaazhi eest 2.2 akadeemilise kraadi eest 2.3 võõrkeel(t)e oskuse eest 2.4 riigisaladuse töötlemise eest 3.1 esinduskulud      
1 Mall Gramberg õigusosakonna juhataja 9500 1425          10925 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud
2 Sigrid Haage sekretariaadi juhataja 7250 363   725     8338 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud
3 Erki Holmberg siseosakonna juhataja 8590           8590 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud
4 Gerhard Hürri haldusosakonna juhataja 9500           9500 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud
5 Taavi Meos IT süsteemi juht 8590           8590 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud
6 Mai Piirmets raamatupidamise osakonna juhataja 10620 1593         12213 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud
7 Urmas Reinsalu kantselei direktor 15000 750         15750 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud
8 Andres Suurkuusk haldusdirektor 14500           14500 01.01-31.12.2000 ametisse nimetatud