Sihtasutus Vabariigi Presidendi kultuurirahastu
 

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu on president Lennart Meri eestvõttel algatatud riigieelarveväline sihtasutus, mis koondab üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste rahalisi annetusi Eesti kultuuri-, haridus- ja teadusalase tegevuse toetamiseks.

Kultuurirahastu on äriregistrisse kantud 14. veebruaril aastal 2000.
Kultuurirahastu tegevust kavandab ja juhib nõukogu, nõukogu esimees on Indrek Neivelt ja nõukogu liikmed Toomas Luman, Ain Kaalep, Olev Subbi ning Toomas Kiho. Rahastu igapäevast tegevust juhib Andrus Alber, presidendi kantselei majandusnõunik. Vabariigi President on annetanud kultuurirahastule oma honorare, sama on teinud mitmed teised eraisikud Eestist ja ka välismaalt. Kultuurirahastu on saanud toetust ka riigieelarvest, peamine toetus on aga Eesti ettevõtjate annetused.

Kultuurirahastu on 2000. aasta jooksul toetanud mitmeid raamatukirjastamisprojekte, kirikute taastamist, lasteteatrite esinemisi. Suurim projekt on 11. augustil Tallinna Kunstihoones avatud näituse "Eesti maalikunst aastatuhande vahetusel" korraldamine ning näituse kataloogi välja andmine. Näitust külastas üle 4200 inimese, mis oli selle aasta suurim Kunstihoone näituste külastajate arv. President Lennart Meri ja Saksamaa Liitvabariigi välisminister Joschka Fischer avavad näituse "Eesti maalikunst aastatuhande vahetusel" mõnevõrra vähendatud kujul 9. novembril 2000 Saksa välisministeeriumi hoones Lichthofis, Berlinis.

Tänavu 29. septembril kinnitas Kultuurirahastu nõukogu Stipendiumide ja preemiate statuudi, mille alusel on õigus välja anda kindla suunitlusega stipendiume ja preemiaid Eesti kultuuri-, haridus- või teadustegevuse toetamiseks. Stipendiume ja preemiaid antakse välja nii üksikisikuile kui isikute gruppidele vastavalt nende poolt esitatud avaldustele. Esmakordselt pakub kultuurirahastu välja võimaluse olemasolevale rahasummale kandideerimiseks, seni on vastatud rahataotlustele.

Kultuurirahastu tulemiaruanne 30. septembril 2000
Tulu 416 041 krooni
s.h. riigieelarvest 63 000 krooni
Kulud 387 307 krooni
s.h. näitus Kunstihoones ja näituse kataloog 140 280 krooni
erinevate raamatute välja andmiseks
81 215 krooni
erinevatele teatriprojektidele
58 000 krooni
Tulem 28 734 krooni

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Kulturstiftung Cultural Foundation Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu