SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 2000. aasta majandusaruanne
 

Täna, 19.02.2001 kogunenud Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (edaspidi Rahastu) nõukogu kinnitas Rahastu 2000.aasta majandustulemused. Kokku laekus 2000.aastal Rahastule annetusi summas 1 032 200.- krooni, muud tulud moodustasid 32 660.- krooni. Laekunud annetustest pärines ligi 830 000.- ettevõtetelt ja eraisikutelt. Suuremad toetajad olid Hansapank, Eesti Ehitus, Eesti Energia, Silberauto, Merko Ehitus, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadam, Baltika, Haapsalu Uksetehas ja Eesti Põlevkivi.
Mitmesuguseid stipendiume ja toetusi jagas Rahastu 770 701.- krooni ulatuses. Suurim projekt oli näituse "Eesti maalikunst aastatuhande vahetusel" korraldamine Tallinnas ja Berliinis ning sellega seotud näitusekataloogi välja andmine. Selleks kulutati kokku 412 342.- krooni. Lisaks on toetatud mitmete raamatute kirjastamist, kirikute taastamist, lasteteatrite esinemisi, uurimistööde kirjutamist jpm. 2000. aasta sügisel kuulutas Rahastu välja ka esimesed 2 stipendiumi konkurssi ning detsembris valiti 5 taotleja seast välja Pythease õpiraha saaja ja 54 kandidaadi hulgast Noore Teadlase Preemia saaja.

Kuna Rahastul ühtegi palgalist töötajat pole, siis õnnestub majandamiskulud hoida minimaalsel tasemel ning annetatud summad kuluvad peaaegu täies mahus erinevate projektide ja isikute toetamiseks. SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on president Lennart Meri eestvõttel algatatud riigieelarveväline sihtasutus, mis koondab üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste rahalisi annetusi Eesti kultuuri-, haridus- ja teadusalase tegevuse toetamiseks. Rahastu asutati 2000. aasta alguses (registrisse kantud 14.02.2000). Kultuurirahastu tegevust kavandab ja juhib nõukogu, nõukogu esimees on Indrek Neivelt ja nõukogu liikmed Toomas Luman, Ain Kaalep, Olev Subbi ning Toomas Kiho. Rahastu igapäevast tegevust juhib Andrus Alber.

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Kulturstiftung Cultural Foundation Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu