Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu teeb ettepaneku arutada hariduse olukorda ja arengukava Riigikogus
 

19.11.1997 koosoleku ühisavaldus

Kolmapäeval, 19. novembril 1997 kogunenud Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu tegi kokkuvõtteid aasta jooksul käsitletud haridustemaatikast. Võeti vastu ühisavaldus, milles peeti vajalikuks saavutada haridusasjus laialdane ühiskondlik kokkulepe ja korraldada haridust puudutav arutelu Riigikogu tasemel. Akadeemilise nõukogu liikmed kinnitasid, et on vajaduse korral valmis osalema Eesti ühtse hariduse arengukava väljatöötamisel.

Järgmine akadeemilise nõukogu koosolek peetakse 19. veebruaril 1998, kui juhatatakse sisse 1998. a peateema “Euroopa Liit ja rahvuslik identiteet”.

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu 19. novembri 1997 ühisavaldus:

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu,

arutanud käesoleva aasta kõigil neljal istungil mitmeid Eesti hariduselu külgi, pidades silmas meie riigi ja rahva, samuti iga üksiku inimese tulevikku, on jõudnud järgmistele seisukohtadele:

  1. Haridus kui rahvuslik rikkus on meie tuleviku ja heaolu peamine allikas, mis tuleb sellisena tõsta ühiskonna hoole ja tähelepanu keskmesse. Meil on võimalik ehitada Eesti üles teadmistekeskse ühiskonnana.

  2. Eesti hariduselus on murettekitavaid tendentse, millele on tähelepanu juhtinud muu hulgas Eesti haridusfoorum. Hariduselu valupunktide lahendamine koondub järgmiste märksõnade ümber: efektiivsus, adekvaatsus, kvaliteet ja õiglus.

  3. Haridusprobleemide lahendamiseks on vajalik laialdasele ühiskondlikule kokkuleppele tuginev ning selgelt väljendatud poliitiline tahe koos tegusa toimemehhanismiga.

  4. Akadeemiline nõukogu teeb ettepaneku arutada hariduse olukorda ja arengukava Riigikogus. 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Akademischer Rat Academic Council Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu