Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu kodukord
 

 1. Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu ühendab teadlasi ja kultuuritegelasi Eesti Vabariigi strateegiliste ülesannete erakondadeväliseks sõnastamiseks ja lahenduste kavandamiseks.

 2. Nõukogu ülesanne on arvamuste vahetuse najal kujundada Vabariigi Presidendile soovitusi Eesti majanduse, sotsiaalsfääri, kultuuri, hariduse, teaduse ja riigi julgeoleku pikemaajalistes strateegilistes suundades. Nõukogu ettepanekul ja presidendi heakskiidul võib nõukogu seisukohti ja ettepanekuid avaldada ajakirjanduses laiemaks aruteluks.

  Nõukogu liikmed esindavad nõukogu aruteludel vaid iseennast, s.o väljendavad oma isiklikul argumentatsioonil põhinevaid seisukohti.

  Nõukogu ei asenda mis tahes teisi samalaadsete või lähedaste ülesannetega seotud asutusi, nõukogusid ja muid organisatsioone.

 3. Nõukogu käib koos vähemalt kuus korda aastas. nõukogu võib arutatavate küsimuste ettevalmistamiseks ja seisukohtade ning soovituste formuleerimiseks moodustada kitsamaid töörühmi. Nõukogu ettepanekul ja Vabariigi Presidendi heakskiidul võib nõukogu koosolekule kutsuda nõukogu koosseisu mittekuuluvaid isikuid.

  Nõukogu soovitused ja ettepanekud kujundatakse konsensuse põhimõttel.

 4. Nõukogu tehnilise teenindamise eest hoolitseb Vabariigi Presidendi Kantselei. Nõukogu liikmete tööd ei tasustata.

 5. Nõukogu töö lõpetamise otsustab Vabariigi President.

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Akademischer Rat Academic Council Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu