Akadeemilise nõukogu koosseis
 

Suurem pilt ...

1. Akadeemik Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli rektor
2. Akadeemik Hillar Aben, Tallinna Tehnikaülikooli küberneetikainstituudi labori juhataja
3. Professor Henn Elmet, Eesti Põllumajandus-ülikooli rektor
4. Akadeemik Jüri Engelbrecht, Teaduste Akadeemia president
5. Akadeemik Raimund Hagelberg, Eesti Panga nõunik
6. Akadeemik Ain-Elmar Kaasik, Tartu Ülikooli närvikliiniku emeriitprofessor
7. Akadeemik Erast Parmasto, EPÜ zooloogia ja botaanika instituudi vanemteadur
8. Akadeemik Mihkel Veiderma, Teaduste Akadeemia peasekretär
9. Akadeemik Jaan Einasto, Tartu Observatooriumi vanemteadur
10. Professor Jaan Ross, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kunstide osakonna professor
11. Akadeemik Richard Villems, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor
12. Professor Mati Heidmets, Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan
13. Professor Kaido Jaanson, Tartu Ülikooli politoloogiaosakonna juhataja
14. Rein Raud Humanitaarinstituut
15. Märt Väljataga, ajakirja "Vikerkaar" peatoimetaja

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Akademischer Rat Academic Council Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu