Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu aastal 1998
 
Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu kogunes 1998. aastal neljal korral.

19. veebruar 1998
Euroopa Liit ja Eesti, ehk millised on Eesti huvid, ohud ja võimalused Euroopa Liiduga liitumisel
Peaettekanne "Euroopa Liit ja Eesti rahvuslik julgeolek" Tartu Ülikooli professorilt Kaido Jaansonilt. Kaasettekanded pidasid Välisministeeriumi asekantsler Clyde Kull ja Riigikantselei eurointegratsioonibüroo juhataja Henrik Hololei.
Akadeemiline nõukogu kiitis ka heaks eelmise aasta haridusteemalisi arutelusid kokku võtva dokumendi "Õppiv Eesti", mis saadeti Riigikogule.

25. veebruaril võttis president Lennart Meri vastu Riigikogu esimehe Toomas Savi ning andis talle üle Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu dokumendi "Õppiv Eesti".

23. aprill 1998
Eesti keele olukord ja tuleviku väljavaated ning muulaste integratsiooni küsimused Euroopa Liiduga ühinemise taustal
Ettekanded pidasid keeleteadlane Mati Erelt, politoloogia professor Rein Taagepera ning Eesti Päevalehe kolumnist Andrei Hvostov.
Koosolekul osalesid ka haridusminister Mait Klaassen ja minister Andra Veidemann.

1. oktoober 1998
Rahvastiku integratsioon ja info akadeemilise nõukogu dokumendi "Õppiv Eesti" käekäigust
Külalisena pidas ettekande Iisraeli suursaadik Eestis Oded Ben-Hur. Akadeemiline nõukogu otsustas ette valmistada ja avaldada avaliku pöördumise Eesti demograafilise olukorra ja rahvastiku integratsiooni probleemide kohta.
Ülevaate "Õppiva Eesti" käekäigust andis akadeemik Olav Aarna. Külalistena osalesid koosolekul veel välisminister Toomas Hendrik Ilves, Peeter Kaldre ajakirjast Luup ja Eesti Päevalehe kolumnist Andrei Hvostov.

Pöördumine Eesti avalikkuse poole saadeti ajakirjandusele 25. novembril 1998.

17. detsember 1998
Ajakirjanduse roll ja kvaliteet tänases Eestis
Kavas üks ettekanne kolmelt autorilt: professor Marju Lauristin Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnast, Tartu Ülikooli meediaõppejõud Tiit Hennoste ja avaliku sõna nõukogu aseesimees, Oslo Ülikooli doktorant ja Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Halliki Harro. Ettekandele järgnes ajakirjanduse olukorra arutelu. Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu otsustas oma 1999. aasta esimese istungi pidada 12. märtsil ning aasta peateemaks valis nõukogu Eesti regionaalpoliitika. Istungeid valmistab ette akadeemik Jaan Einasto.

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Akademischer Rat Academic Council Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu