Akadeemilise nõukogu istung 9. detsembril 1999
 

9. detsembril kogunes taas Presidendi Akadeemiline Nõukogu. Jätkati käesoleva aasta läbivat teemat - Eesti majanduse tulevik.

Ettekandega esinesid Soome Iseseisvuse Juubelirahastu (SITRA) juhataja Aatto Prihti ja Soome Panga asepresident Esko Ollila. Külaliste hulgas olid ka Soome suursaadik Eestis Pekka Oinonen ja rahandusminister Siim Kallas.

Aatto Prihti kõneles SITRA struktuurist ning põhilistest töösuundadest. SITRA töö üheks kaudseks tulemuseks on Euroopa suurima turuväärtusega ettevõtte Nokia põhjalik ümberstruktureerimine. Paljulubavate tehnoloogiaprojektide toetamise kõrval tegeleb SITRA apoliitilisele ajutrustile omaste ülesannetega.

Esko Ollila osutas, et Eesti puidu odava toorainena väljavedu on majanduslikult kõige ebasoodsam võimalus. Soovitav oleks puidu ja eriti metsajäätmete töötlemine paberitoormeks. Praeguse tehnoloogia eeldab 12 miljardi kroonist tootmisüksust. Kuid selline tehas lisaks miljardeid kroone aastas Eesti ekspordile.

Esko Ollila pani ette luua paberitoorme tehase arendusfirma. Sellise firma olemasolu ise, ning riigi osalus selles, meelitaks juurde välisinvestoreid. Kuna Eesti riigil napib raha, soovitas Esko. Ollila kanda osa riigi metsavarudest sissemaksuna osakapitali. Kuna paberitoorme turg on alati kõikuv, võib arendusfirma hindade langedes end kindlustada puitu müües. Ollila väljendas kurvastust, et paberitoorme projekt on juba 3 aastat paigal tammunud. Tema hinnangul kulub muu tööstuse arenguks veel aega, sama ajal võiks loodusvarasid juba tänapäevasel tasemel kasutada.

Ettekannetele järgnes elav diskussioon. Arutati võimalusi Eestisse SITRA taolise ajutrusti ja finantseerimisskeemi loomiseks ning Eesti puidu paremaks kasutamiseks. Soome eeskujul peeti ka Eestis vajalikuks rahvusliku arenduskapitali loomist. Kapitali põhivara võiks koosneda riigi poolt annetatud ettevõtete osakutest ning algaastail ka eraldistest riigieelarvest.

Prihti ja Ollila rõhutasid kaadrivaliku osatähtsust SITRA-taolise organisatsiooni ülesehitamisel. SITRA on kujunenud prestiižikaks töökohaks, ning ka töötasu on üle keskmise.

Akadeemilise nõukogu uueks juhatajaks valiti Hillar Aben.

Järgmine kokkusaamine toimub 17. veebruaril.

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Akademischer Rat Academic Council Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu