Vabariigi Presidendi Kantselei teatab
16.05.1997

Vabariigi Presidendi Kantselei teatab:

Vabariigi Presidendi Kantselei peab vajalikuks juhtida tähelepanu, et uudisteagentuuri Reuter kaudu levitatud uudis president Lennart Meri esinemisest Budapesti majandusülikoolis sisaldab juhtlausena Reuteri meelevaldset interpretatsiooni ega toetu presidendi sõnadele. Lisame vastava lõigu kõnest:

“Soovin sellepärast koos Teiega, armsad kolleegid ja sõbrad siin akadeemilises kojas, olla veendunud optimist ning nõuda neilt, kelle käes on niihästi edasilükkamatute otsuste tegemise kord Euroopa Liidus kui ka säravad mõõgad ja kiivrid NATO-s: ärge käige ninad maas mööda omaeneste vanade kompromisside jälgi, sest ka nende eelmiste täit hinda (ma ju ei mõtle siin teatavasti raha!) ei pidanud te ise kinni maksma. Vaadake meie rahvaste rahast ja rikkusest küsimata pingutusi ning te näete töiseid jõujooni, mis peaksidki olema tänase maailma ainsad koordinaatteljed. Olgu vaid objektiivsed kriteeriumid ning individuaalne lähenemine igale riigile see, mis määrab reformiriikide jõudmiskiiruse niihästi Euroopa Liitu kui ka NATO-sse. Nende arvulisest hulgast või nn. geopoliitilisest tähendusest sõltumata. Jätkem kokkulepped jõusse ja heitkem kompromissitu väljakutse pimeduseimpeeriumile, täpsemini tema järelejäänud varjule, mis omal soovil ei loobunud varem ega sooviks tänagi loobuda mitte ühestki meist.”

Peame vajalikuks selgitada, et metafoorina kasutatud pimeduseimpeerium viitab Eesti ja Ungari ühisele minevikukogemusele totalitaarse rezhiimi võimu all – motiiv, mida arendati ka kõne alguses. Jutuks olev kõne lõpulõik rõhutab just vastupidi, et geopoliitilistel otsustel tänapäeva maailmas pole kohta.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus, 16. mail 1997