Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

President Meri esines kõnega rahvusvahelisel konverentsil
05.09.1997

Täna, 5. septembril 1997.a. esines president Meri kõnega peale Vilniuses toimunud rahvusvahelise julgeolekukonverentsi “Heanaaberlikud suhted - Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse tagatis” pidulikku avamist.

Oma kõnet alustas president Meri sõnadega: ”Me kõik tahame loota, et 1997. aasta on maailma otsustavalt muutnud või muutmas. Me tahame uskuda, et lõpuks ometi õnnestub üles ehitada niisugune Euroopa, kus lähinaaber ei ole esmane vastane.”

Oma kõnes avaldas president Meri heameelt, et just Ida-Euroopast võib leida häid näiteid heast tahtest heanaaberlike suhete arendamisel, nimetades sealjuures Ungarit ja Rumeeniat, Poolat ja Ukrainat, Tėehhit ja Saksamaad ning teisigi riike, kes oma uued suhted on ka lepingutega kinnitanud.

Rääkides Eesti ja Venemaa suhetest toonitas Vabariigi President, et Eesti jaoks on tähtis põhimõte, et koostöö Venemaaga rajaneks kolmele printsiibile. Koostöö aluseks peab president Meri sõnul olema vastastikune kasu, koostöö peab tuginema rahvusvahelistele õigustele ning koostöö peab olema kavandatud pikaajalises perspektiivis, oli president Meri kindel.

Olulise katalüsaatorina nii Eesti kui teiste Balti riikidele suhetele naabritega ja majandussidemete arendamisele teiste regioonidega, nägi president Meri Euroopa Liitu.
Oma sõnavõtus kordas president Meri taas, et Eesti peab oluliseks Euroopa Liidu laienemist kogu Balti regiooni hõlmavaks ühenduseks niipea kui võimalik.

Päeva teisel poolel on president Meril kavas mitmeid kohtumisi konverentsist osavõtvate riikide juhtidega.

5. septembri õhtupoolikul on president Meri palutud Vilniuse linnapea pidulikule vastuvõtule.

Tagasi Tallinnasse saabub president Meri 5. septembri õhtul.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 5. septembril 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid