Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Kogunes Vabariigi Presidendi juures asuv Akadeemiline Nõukogu
22.05.1997

Kolmapäeval, 21. mail kogunes oma selle aasta teisele istungile Vabariigi Presidendi juures asuv Akadeemiline Nõukogu.
Ka seekordsel kohtumisel räägiti haridusest, täpsemalt käsitleti Eesti kõrgharidusprobleeme.

Jaak Aaviksoo juhtis oma peaettekandes “Eesti kõrgharidus ANNO 1997” tähelepanu Eesti kõrgkoolide suutmatusele kohaneda kõrghariduse paradigma muutustega, mis on seotud nii Eestis aset leidnud sotsiaal-majanduslike ümberkorraldustega kui ka hariduse globaalsete arengutega. Eesti kõrgharidus on äärmiselt killustunud, seda nii kõrgkoolidevaheliselt kui kõrgkoolide sees, märkis Aaviksoo. Kontrollimatult on kasvanud kõrgemate õppeasutuste arv, ületades tänaseks 30 piiri. Sellele on kaasa aidanud äärmiselt liberaalne kõrgharidusseadustik, milles on ebaselgelt määratletud riigi roll. Valdav on õpetatavate ainete paljusus ning tarbetu dubleerimine, kannatab õpetamise kvaliteet. Eriti kriitiline on olukord akadeemilise järelkasvu alal. Praegu Eestis kaitstavate doktorikraadide arv on ebapiisav teadlaskonna taastootmiseks, kusjuures paljudel erialadel puuduvad kraadikaitsjad üldse.

Üldiseks veendumuseks oli, et tuleb tõsta akadeemilist nõudlikkust õppejõudude suhtes. Kõrgkool peaks olema koht, kuhu üliõpilane tuleb mitte ainet, vaid õppejõudu kuulama. Samas seab siin omad piirid praegune kõrghariduse finantseerimise tase.
Kohalolijad olid veendunud, et möödapääsmatult tuleb reformida kõrghariduse finantseerimise aluseid - massikõrgharidust ei ole võimalik ülal pidada valdavalt avalikest vahenditest.

Seekordsest Akadeemilise Nõukogu istungist võtsid osa:
haridusminister Mait Klaassen, Tallinna Pedagoogilise Ülikooli prorektor Peeter Normak, Tallinna Tehnikaülikkoli prorektor Tiit Kaps, Eesti Kõrgema Kommertskooli rektor Madis Habakuk, Akadeemilise Nõukogu liikmed: Ain-Elmar Kaasik, Andres Langemets, Erast Parmasto, Henn Elmet, Henno Rajandi, Hillar Aben, Jaak Aaviksoo, Jaan Einasto, Jaan Ross, Jüri Engelbrecht, Kaido Jaanson, Mati Heidmets, Mihkel Veiderma, Märt Väljataga, Raimund Hagelberg ja Richard Villems.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 22. mail 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid