Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu
 
Akadeemilise nõukogu kodukord

Akadeemilise nõukogu liikmed
Presidendi akadeemiline nõukogu arutamas teemal 'Maailm meie ümber ja meie sees: makrokosmos ja mikrokosmos'
6. septembril 2001 "Erakonnad, poliitika, demokraatia"

Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu avaldus

Mikko Lagerspetz'i ettekande "Poliitika ja poliitilise kultuuri arenguvajadustest Eestis" teesid
Evald Mikkel'i ettekande "Erakondliku demokraatia perspektiivid postkommunistlikus maailmas" teesid
Kaido Jaansoni ettekande "Mõningatest ilmingutest demokraatlike riikide parteipoliitilises elus XX sajandi lõpul" teesid

10. mail 2001 "Loodushoid ning keskkond"

Eerik Leibak ettekande "Bioloogilise mitmekesisuse kaitse päevaprobleeme Eestis" teesid
Anto Raukase ettekande "Eesti keskkonnakaitse aktuaalsed probleemid" teesid

8. veebruaril 2001 "Maailm meie ümber ja meie sees: makrokosmos ja mikrokosmos"

Jaan Einasto ettekandest "Maailm meie ümber"
Richard Villemsi ettekandest "Tammsaare kui evolutsionist"

23. novembril 2000 "Transiitkaubandus ja sadamad Eesti majanduses"

Erki Terk'i ettekande "Transiit Eesti majanduses ja Vene faktor" teesid
Enno Lendi ettekande "Tallinna piirkonna logistiline struktuur" teesid
Uno Liiva ettekande "Sadamaehituse olukorrast Eestis" teesid
Raimund Hagelbergi ettekande "Tähelepanekuid Eesti majanduskasvust" teesid
Rein Haaveli ettekande "Eesti veeteede ohutusest" teesid

21. septembril 2000 "Eesti keel infoühiskonnas"

Indrek Heina ettekande "Keeleressursid Internetis" teesid
Mare Kõiva ettekande "Viis aastat elektroonilist publitseerimist" teesid
M.Mihkla ettekande "Tekst ja kõne" teesid
Haldur Õimu ettekande "Eesti keel infoühiskonnas" teesid

11. mail 2000 "Eesti rahvastikuareng Euroopa kontekstis"

Erik Tergi ettekande "Eesti majanduskasv, majandusstruktuuri muutumine ja rahvaarvu muutumine" teesid
Kalev Katuse ettekande "Eesti rahvastikuareng Euroopa kontekstis" teesid

17. veebruaril 2000 "Kultuur ja legitimatsioon; teadus uue aja künnisel"

Jüri Engelbrechti ettekande "Teadusest uue sajandi künnisel" teesid
Rein Raua ettekande "Kultuur ja legitimatsioon" teesid


Akadeemilise nõukogu istung 9. detsembril 1999

Akadeemilise nõukogu istung 23. septembril 1999

Mart Saarma 20.05.1999 ettekande "Kas Soomes on liiga ülikoole ja teadlasi?" teesid

Aado Keskpaik 11.03.1999 ettekande "Riigipoliitilise nägemuse kujunemine Eesti ruumilisest arengust Üleriigiline planeering "Eesti 2010" ja Eesti regionaalarengu strateegia" teesid
Garri Raagmaa 11.03.1999 ettekande "Eesti regionaal areng 20. ja 21. sajandil" teesid
Mart Einasto 11.03.1999 ettekande "Sotsiaalpoliitika regionaalsed aspektid" teesid

Akadeemilise nõukogu pöördumine Eesti avalikkuse poole

Akadeemilise nõukogu ettekanne Riigikogule "Õppiv Eesti"

Ajakirjanduse roll ja kvaliteet tänases Eestis

Akadeemiline nõukogu aastal 1998

Akadeemilise nõukogu istung 19. novembril 1997.a.

Akadeemik Jaak Aaviksoo ettekande "Hariduse rahvuslikud ülesanded" teesid

Akadeemilise nõukogu istung 21. mail 1997.a.

 • Akadeemik Jaak Aaviksoo ettekande "Eesti kõrgharidus anno 1997" teesid

  Akadeemilise nõukogu istung 2.aprillil 1997.a.

 • Akadeemik Jaak Aaviksoo ettekande "Haridus kui Eesti prioriteet" teesid

   

  tagasi | avalehele

  © 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
  Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
  Akademischer Rat Academic Council Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu