Noore teadlase preemia
 

Lähtudes sihtasutuse Vabariigi Presidendi kultuurirahastu nõukogus 29. septembril 2000 kinnitatud stipendiumide ja preemiate statuudist leppisid kultuurirahastu ja Toomas Luman 31. oktoobril 2000 kokku Noore teadlase preemia asutamises.

Noore teadlase preemiat annab välja kultuuirrahastu, selle rahastamiseks teeb Toomas Luman kultuurirahastule sihtotstarbelise annetuse. Toomas Luman kohustub rahastama Noore teadlase preemiat, suuruses 40 000 krooni, vähemalt järgmise kümne aasta jooksul. Preemiat antakse välja kord aastas, sügisel.

Preemia on mõeldud noorele Eesti päritolu teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa kõrgkooli või teadusasutuse juures. Kandideerija võib olla nii doktorant kui ka juba doktorikraadi omandanud.

Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise kui ka nende juhendajad, tööandjad, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed. Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja elulooga, teadustöö kirjeldus, asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu ning vähemalt kahe juhendaja või õpetaja soovitus.

Preemia saaja püüab saavutada Eesti kõrgkoolidega kokkuleppe, et aasta jooksul pidada vähemalt kaks tasuta akadeemilist loengut oma uurimistööst. Võimalusel eelistatakse loengut Eesti kõrgkooli Narva, Pärnu, Haapsalu või muus kolledžis väljaspool Tallinnat ja Tartut.

Kõik Preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata kultuurirahastule presidendi kantselei postiaadressil. Kultuurirahastu süstematiseerib dokumendid ja esitab need nõukogule. Preemia saaja valib välja kultuurirahastu nõukogu, kes võib soovi ja vajaduse korral paluda teadlaste ja õppejõudude nõu.

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu maksab teise Noore teadlase preemia
2001-09-12

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Kulturstiftung Cultural Foundation Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu