Kultuurirahastu
 

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu on president Lennart Meri eestvõttel algatatud riigieelarveväline sihtasutus, mis koondab üksikisikute, ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste rahalisi annetusi Eesti kultuuri-, haridus- ja teadusalase tegevuse toetamiseks. Vabariigi President on annetanud kultuurirahastule oma honorare, sama on teinud mitmed teised eraisikud Eestist ja ka välismaalt. Peamine toetus rahastule on aga Eesti ettevõtjate annetused.

Kultuurirahastu tegevust kavandab ja juhib nõukogu, nõukogu esimees on Indrek Neivelt ja nõukogu liikmed Toomas Luman, Ain Kaalep, Olev Subbi ning Toomas Kiho.

Sihtasutus Vabariigi Presidendi kultuurirahastu

Ametlikud teated

Kultuurirahastu 2000. aasta majandusaruanne

Pythease õpiraha

Noore teadlase preemia

Näitus "Eesti maalikunst aastatuhande vahetusel" Berliinis

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Kulturstiftung Cultural Foundation Akadeemiline nõukogu Ümarlaud Kultuurirahastu