Eesti Vabariigi põhiseadus
 
I peatükk. ÜLDSÄTTED
II peatükk. PÕHIÕIGUSED, VABADUSED JA KOHUSTUSED
III peatükk. RAHVAS
IV peatükk. RIIGIKOGU
V peatükk. VABARIIGI PRESIDENT
VI peatükk. VABARIIGI VALITSUS
VII peatükk. SEADUSANDLUS
VIII peatükk. RAHANDUS JA RIIGIEELARVE
IX peatükk. VÄLISSUHTED JA VÄLISLEPINGUD
X peatükk. RIIGIKAITSE
XI peatükk. RIIGIKONTROLL
XII peatükk. ÕIGUSKANTSLER
XIII peatükk. KOHUS
XIV peatükk. KOHALIK OMAVALITSUS
XV peatükk. PÕHISEADUSE MUUTMINE

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki,

  • mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril,
  • mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele,
  • mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
  • mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade -
võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.


Vabariigi Presidendi töökorra seadus
Vabariigi Presidendi ametihüve seadus

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Official Duties Põhiseadus Riiklikud sümbolid Pädevus Otsused Käskkirjad Eesti Riigipead Kadrioru loss Paslepa ametikodu Muud põhiseaduslikud institutsioonid Teenetemärgid